Restmaterial 2749
I restmaterial finns dolda värden

Restmaterial är de slutprodukter som uppstår i en industriell process vid sidan av processens huvudprodukter. Ofta har det tidigare betraktats som avfall och deponerats eller i bästa fall bränts för att bidra till processens energibehov. Exempel på restmaterial är askor och slam av olika slag såsom grönlutslam, fiberslam och slam från biorening.

Processum har tillsammans med universitet, institut och företag verksamma inom sektorn för restmaterial byggt upp omfattande kompetens när det gäller att hitta applikationer för restmaterial. Exempel på projekt är: Grönlutslam för täckning av, eller injicering i, gruvavfall, Fiberslam som stallströ och Askor för rening av biogas och användning för gödsling.

Genom att hitta användning för restmaterial från processindustriella processer kan det som tidigare kanske varit ett avfallsproblem bli en intäktskälla.

För mer information, kontakta gärna:
Gunnar Westin, tel. 010-516 67 57, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.