Kemi 5 grupp

Kemi – kemiska processer, flödeskemi och hydrotermisk förvätskning


 Kemigruppen fokuserar sitt arbete inom ett antal områden som inkluderar; kemiska synteser i ATEX-klassat rum, flödeskemi och hydrotermisk förvätskning. ATEX-rummet är utrustat med ett flertal reaktorer och kolonner, vilka är kopplade till en gedigen infrastruktur för processtyrning. I ATEX-rummet kan en bred palett av processer och synteser hanteras i både satsvis och kontinuerlig regim.

Flödeskemi är ett viktigt verktyg för att i ett första uppskalningssteg överföra satsvisa synteser till kontinuerliga processer, vilket görs i en särskild flödeskemiutrustning, Flex-Ex. Ytterligare ett fokusområde är hydrotermisk förvätskning (HTL) av biomassa där en säkerhetsbunker färdigställts för att kunna hantera reaktioner vid höga temperaturer och höga tryck under säkra förhållanden. 

Kemigruppen består för närvarande av fyra disputerade medarbetare samt två civilingenjörer i Teknisk kemi. Exempel på projekt där gruppen är involverad är; Skogsmetanol, ett demonstrationsprojekt för upprening av strippermetanol. AgroInlog, där en kontinuerlig process för förvätskning utvärderas. I projektlistan återfinns fler projektexempel. Kunder som anlitat våra tjänster är exempelvis IKEA, Tetra Pak samt flera skogsindustriella företag.

För mer information, kontakta gärna:
Marie-Louise wammberg, Gruppchef Kemi,
tel. 010-516 67 66, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.