Kompetens

Processums kompetens, industrierfarenhet och kontaktnät gör oss till en internationell aktör inom bioraffinaderiutveckling. Vår organisation med forskare och experter med kompletterande kompetenser ligger i framkant med att ta fram och utveckla nya tekniker, metoder och produkter för direkt tillämpning i industrin.

Bioraffinaderi är ett område som kräver bred samverkan och tillgång till specialistkompetens inom flera områden. Våra kompetensområden inom bioraffinaderi är Bioteknik, Organisk kemi, Restmaterial, Energi, Patent samt Systemanalys. Inom dessa områden har vi rekryterat specialister som både har specifik kompetens inom sitt ämnesområde samt kunnande för att projektleda utvecklingsprojekt.

Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I projektlistan finns information om såväl våra pågående som våra avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan liksom specifika kundprojekt.RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.