kinky curly

På uppdrag av kunder utför vi bioraffinaderiprojekt hela vägen, från laboratorieförsök via pilotanläggningar, upp till demoskala i vår industrinära miljö. Processum har bred kompetens, speciellt inom bioteknik, flödeskemi, organisk kemi, energi som tillämpas på utveckling av produkter ur skogsråvara liksom ur restströmmar och restmaterial från den biobaserade processindustrin. Dessutom äger vi själva, eller har tillgång till, omfattande pilotutrustning och har även kontakter i kompetensnätverk inom och utom RISE-koncernen.

Uppdragens art varierar kraftigt, allt ifrån att testa idéers möjligheter i liten skala, s.k. screening, upp till stora forskningsprojekt där en idé tas hela vägen upp till industrilika processförhållanden. Det kan också handla om att i en eller flera pilotutrustningar göra försök som kompletterar egen utrustning, eller helt enkelt att ta fram tillräckliga mängder av en substans för marknadstester eller för fortsatt utvecklingsarbete hos oss.

Kort och gott, med vår erfarenhet och tekniska möjligheter att förädla biologisk råvara samt nätverk av industri, institut och akademi inom Sverige och internationellt, ger vi dig som kund unika möjligheter att utveckla produkter och processer baserade på förnybar råvara. Under Projekt finns korta beskrivningar av våra offentliga bioraffinaderiprojekt vilka visar bredden av vårt kunnande. Vi bedriver såväl kundspecifika projekt som forskningsprojekt inom områdena Gröna kemikalier, Industriell bioteknik, Energi, Produkter ur sidoströmmar, Material, Råvaror och Smarta processer.

Kundspecifika projekt redovisas aldrig på hemsidan utan är helt och hållet uppdragsgivarens egendom. Våra kunduppdrag behandlas med strikt sekretess och för varje projekt skrivs ett sekretessavtal. Allmänna villkor gäller.

Välkommen att ta kontakt för en diskussion och offert med:
Gunnar Westin, tel. 010-516 67 57, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.