Totalt 18 miljoner kronor satsas över en treårsperiod i projektet BioRaff 2020, vilket leds av Processum. Målet är att ta fram nya produkter baserade på förnybar skogsråvara. För att möjliggöra detta görs inom Bioraff 2020 en satsning på ytterligare pilotutrustning för upprening och optimering av nya produkter och processer.

I BioRaff 2020 kommer aktörer inom vårt kluster och andra intressenter att arbeta med tillämpad forskning, utveckling och innovation i syfte att resultaten i form av produkter baserade på skogsråvara skall nå marknadsintroduktion. Resultaten av BioRaff 2020 blir därför ytterligare steg på vägen mot ett hållbarare samhälle.

En viktig del i BioRaff 2020 är att till Processums nuvarande uppsättning av pilotutrustning skaffa utrustning för upprening och optimering av nya produkter och processer. Tillgång till relevant utrustning är nödvändigt för att nya produkter ska kunna bli verklighet.

BioRaff 2020 förväntas bidra till att ett antal tekniker inom en 5-10-årsperiod efter avslutat projekt har nått full industriell skala med produktion i regionen. Stödet på 8,9 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond förutsätter en lika stor motfinansiering varför hela projekt är på drygt 18 miljoner kronor. Motfinansiering kommer från Processums medlemsföretag.

För mer information, kontakta gärna:
Yvonne Söderström Nordin, tel. 010-516 67 65, email: yvonne.soderstrom(at)processum.se

EUlogo v RGB sv Processum medlemmar

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.