Tjänster


Processum genomför uppdrag åt företag, medlemmar, universitet och institut. Uppdragen behandlas med hög sekretess och de samverkansprojekt som genomförs är tydligt reglerade i projektavtal.
Vi bistår våra uppdragsgivare med forskning och utveckling för att hitta nya lösningar och produkter baserade på förnybar skogsråvara liksom på industriella restströmmar och restmaterial. Med vår kompetens och våra pilotutrustningar utför vi utvecklingsprojekt liksom viss produktion av substanser för vidare användning.

Vi har tillgång till stora nätverk inom bioraffinaderiområdet och kan koppla ihop nya idéer med företag och akademi i nätverken både nationellt och internationellt. Som dotterbolag i RISE Research Institutes of Sweden är vi en del i ett stort forskningsnätverk och kan lotsa in projektidéer till enheter och forskare med andra kompetenser än de vi har. Vårt kluster fungerar som en testplats för nya innovationer och idéer inom bioraffinaderiområdet.

Processum har egen kompetens när det gäller patentfrågor och mångårig erfarenhet i att bedriva både samverkansprojekt och kunduppdrag.

Genom vårt FoU-råd har vi möjligheter att driva lovande projektidéer inom bioraffinaderiområdet framåt.  
 
Välkommen att höra av dig för att diskutera dina idéer och behov. Kontakta gärna:
Gunnar Westin, tel. 010-516 67 57, e-post: gunnar.westin(at)processum.se

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.