Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter 
Namn Område Startdatum Slutdatum
6P00043-07-7 Ny HTC-teknik en laborativ f�¶rstudie Products from Residual Streams 2016-11 2017-09
6P00043-07-1 Ã?tervunnen aska Products from Residual Streams 2016-01 2017-06
4P00060-25 Co-incineration of bio-sludge from pulp mills in bubbling fluidised bed Green Chemicals, Products from Residual Streams 2015-12 2016-08
4P00060-10 Effective mixing control with the MVC method Products from Residual Streams 2015-04 2016-08
4P00060-09 Hydrothermal treatment of industrial solid wastes under subcritical conditions Smart Processes, Products from Residual Streams 2014-09 2015-04
4P00004-04 Efterbehandling av gråbergsdeponi med morän/grönlutslamblandning i tätskikt Products from Residual Streams 2014-06 Ongoing
4P00001-18 Study of effects of pretreatment of lignin from ethanol production for production of boards Green Chemicals, Products from Residual Streams 2014-05 Ongoing
4P00001-17 Use of GLS in the manufacture of waterproof layers for treatment of tailings Products from Residual Streams 2014-04 ongoing
4P00011-05 Evaluation of new pretreatment method for prod. of fermentation products from wood Industrial Biotechnology,Products from Residual Streams 2014-02 2015
4P00003-16 Lignin från black liquor by use of membrane technology Smart Processes, Green Chemicals, Products from Residual Streams 2014-02 Ongoing
5105 Re use of waste products from pulp&paper industry for remediation of mining waste Products from Residual Streams 2013-08 2014-06
5110 Modifcation of hemicellulose Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-07
5102 Drying and fractionation of fibre reject with the Tornado technique Products from Residual Streams, Energy 2013-06 2014-01
5095 Analysis of extractive - development and refinement Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-05
5083 Solvolysis of Kraft Lignin Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-01
5082 Dewatering of fibre reject by use of SUVE-press Products from Residual Streams 2012-11 2014-02
5079 Barrier- and film-material from hemi cellulose Products from Residual Streams 2012-11
5081 Cellulose reinforced ABS-plastic Green Chemicals, Products from Residual Streams 2012-11
5073 New technology for electricity from waste heat Products from Residual Streams, Energy 2012-08 2012-12
5071 Bio sludge: Analyzing the potential for new applications. Products from Residual Streams 2012-07 2013-04

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.