Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter 
Namn Område Startdatum Slutdatum
4P00060-29 Bark extraction - extract to cosmetics and paint Green Chemicals 2016-01 2016-09
4P00060-28 HTL-Processes Green Chemicals 2016-01 Ongoing
4P00060-25 Co-incineration of bio-sludge from pulp mills in bubbling fluidised bed Green Chemicals, Products from Residual Streams 2015-12 2016-08
4P00060-20 New process for adjustment of viscosity of cellulose Smart Processes, Green Chemicals 2015-11 Ongoing
4P00060-22 / 4P00092 Antimicrobial components of bark, extraction and evaluation Industrial Biotechnology, Green Chemicals 2015-08 2016-04
4P00060-23 Optimized Usage of additives in the Viscose Process Smart Processes,Green Chemicals 2015-04 2016-06
4P00060-18 Reduction products from furfural and HMF Green Chemicals 2015-01 2016-01
4P00060-08 SUPAHYP Green Chemicals 2014-10 2016-03
4P00001-23 PuGöG - increased added value in the future biorefinery with fresh tips and branches Raw Materials, Green Chemicals 2014-06 2015-09
4P00001-18 Study of effects of pretreatment of lignin from ethanol production for production of boards Green Chemicals, Products from Residual Streams 2014-05 Ongoing
4P00060-11 Production of Na-Cellulose Raw Materials, Industrial Biotechnology, Green Chemicals 2014-04 Ongoing
4P00003-16 Lignin från black liquor by use of membrane technology Smart Processes, Green Chemicals, Products from Residual Streams 2014-02 Ongoing
5121 CMF Production from Cellulose Green Chemicals 2013-11 2014-06
5106 Synthesis of ethyl chloride from ethanol Green Chemicals 2013-08
5110 Modifcation of hemicellulose Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-07
5109 Evaluation of Raman spectroscopy for chemical characterization of biofuels Green Chemicals 2013-07
5095 Analysis of extractive - development and refinement Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-05
5083 Solvolysis of Kraft Lignin Green Chemicals, Products from Residual Streams 2013-01
5081 Cellulose reinforced ABS-plastic Green Chemicals, Products from Residual Streams 2012-11
5076 Degree project: Derivatisation of betulin Green Chemicals 2012-09 2013-03

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.