Projektlista: 4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper

4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper

Projektet har som mål att ta fram en robust och driftssäker teknik som möjliggör karakterisering av fibrers styrkeegenskaper online.

Projektet avsåg att undersöka olika tekniker för mekanisk bearbetning av pappersmassa i syfte att få respons på styrkeutvecklingen i massan. Vi har jämfört och testat några olika metoder och kommit fram till att en konventionell malningsteknik är mest lämplig. En mängd olika massor har studerats i projektet och analyserats på lab och med PulpEye. Resultaten visar på bra korrelation med den traditionella PFI-labmalningen och responsen på fiberdata vid bearbetning stämmer väl med överens med förväntningarna. Prediktion av styrkedata visar på mycket höga förklaringsgrader. Vi ser en stor potential att gå vidare mot en online-applikation för bearbetning, analys och styrkeprediktering i realtid.

PulpEye AB SCA Graphic Sundsvall AB
Liselotte Uhlir
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
2015-12
2016-09
Smarta Processer


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.