Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter 
Namn Område Startdatum Slutdatum
6P00043-07-7 Ny HTC-teknik en laborativ f�¶rstudie Products from Residual Streams 2016-11 2017-09
4P00060-30 From log to biorefinery products in pilot and demo scale Smart Processes,Raw Materials 2016-01 Ongoing
4P00060-29 Bark extraction - extract to cosmetics and paint Green Chemicals 2016-01 2016-09
4P00060-28 HTL-Processes Green Chemicals 2016-01 Ongoing
4P00060-27 Mushroom packageing (Myce-pot) Industrial Biotechnology 2016-01 Ongoing
6P00043-07-1 Ã?tervunnen aska Products from Residual Streams 2016-01 2017-06
4P00060-26 From forestry byproducts to biocolorants Industrial Biotechnology 2015-12 Ongoing
4P00060-25 Co-incineration of bio-sludge from pulp mills in bubbling fluidised bed Green Chemicals, Products from Residual Streams 2015-12 2016-08
4P00060-25 Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserande bädd Energi, Produkter ur sidoströmmar 2015-12 2016-08
4P00060-24 Robust grinding for online evaluation of strength properties of kraft fibres Smart Processes 2015-12 2016-09
4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper Smarta Processer 2015-12 2016-09
4P00060-20 New process for adjustment of viscosity of cellulose Smart Processes, Green Chemicals 2015-11 Ongoing
4P00060-17 PED- Virtuell sensor för on-line mätning av presstorrhalt i kontinuerliga torkprocesser Smarta Processer, Energi 2015-10 2016-03
4P00060-17 PED- Virtual sensor for online measurement of dry contents in continuous drying processes Smarta Processer, Energi, Smart Processes, Energy 2015-10 2016-03
4P00060-16 Needs, requirements and customer benefits of textile from the Swedish forest Material 2015-08 2016-04
4P00060-16 Efterfrågan, kundkrav och kundnytta av textil från svensk skog Material 2015-08 2016-04
4P00060-22 / 4P00092 Antimicrobial components of bark, extraction and evaluation Industrial Biotechnology, Green Chemicals 2015-08 2016-04
4P00060-19 Evaluation of thermophilic bacteria for ethanol production from forest industrial streams Industrial Biotechnology 2015-05 Ongoing
4P00060-23 Optimized Usage of additives in the Viscose Process Smart Processes,Green Chemicals 2015-04 2016-06
4P00060-10 Effective mixing control with the MVC method Products from Residual Streams 2015-04 2016-08

RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.