Bosse och RanFrån 1 april tar Processum över projektledningen för projektet Paper to replace plastic, som tidigare varit en del av BioBusiness Arena. Därmed tas det sista steget för att införliva BioBusiness Arenas verksamhet i Processum.

Det forskas idag på bred front för att hitta nya material som ersätter plast. Projektet Paper to replace plastic är dock unikt, eftersom utgångspunkten är att arbeta med befintligt papper. Med hjälp av olika behandlingar kan man skapa pappersprodukter med samma egenskaper som plast. Målet med Paper to replace plastic är att ta fram prototyper av föremål som idag tillverkas av plast och ersätta dessa med biobaserade och biologiskt nedbrytbara pappersprodukter.

- Vi lever i en plastvärld och måste gå mot att hitta nya förnyelsebara material. Vi tror att svensk skog och svensk skogsråvara kan bidra till att ersätta en del av dagens plastprodukter och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Bo Westerlind som projektleder Paper to replace plastic.

Paper to replace plastic finansieras av Europeiska utvecklingsfonden och är ett samarbete mellan Processum och forskare på forskningscentret Fibre Science and Communication Network (FSCN) på Mittuniversitetet, där man använder en process som modifierar papper så att det antar plastliknande egenskaper. Projektet är även nära förankrat i det regionala näringslivet då SCA, AkzoNobel och HL-Display ingår som projektpartners.SCA och AkzoNobel finns även med som finansiärer.

För att påskynda implementeringen av forskningsresultat samarbetar projektet även med små och medelstora företag (SMF) i regionen, för att utveckla nya produkter och användningsområden. Till projektet har man även knutit designers och studenter som kan bidra med nya idéer och appliceringsområden.

- Tanken är att fortsätta utveckla samarbeten under projektets gång. Nu när projektet blir en del av Processum och RISE öppnar det ännu fler dörrar och kontaktytor, som gör att projektet kan få ytterligare appliceringtsmöjligheter och områden, menar Bo Westerlind.

Paper to replace plastic startade den 1 april 2017 och löper fram till 31 mars 2020.

Paper to replace plastic har en egen hemsida där du kan läsa mer om projektet www.papertoreplaceplastic.se

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.