Bild GBS web

Det är sedan länge känt att den lånsamma nedbrytnings-processen av plast framställt av fossila råvaror är ett stort miljöproblem. En lösning på det här problemet kan vara framtagandet av biologiskt nedbrytbar plast. Om den bionedbrytbar plast skulle vara producerad från en förnybar källa, som t.ex. biomassa, så skulle CO2-utsläpp också att minskas. Miljöfördelar kan också uppnås genom att minska behovet av långdistanstransport av produkter. Ett exempel är t.ex. att producera aktivt kol i Sverige och Finland med hjälp av råmaterial från vår skog istället för att köpa stora mängder aktivt kol från Sri Lanka.

I Green Bioraff Solutions är målet att producera en biologiskt nedbrytbar och biobaserad plast av polymjölksyra. Vi vill även ta fram aktivt kol gjort på sågspån och fiberslam, båda biprodukter i sågverks- och pappers- och massasindustrin. Med bark, en annan biprodukt från dessa industrier, är planen att producera tanninbaserade skum som är kända för deras höga brandmotstånd. Målgrupperna för projektet består av råmaterialleverantörer, sågverks- och massa- och pappersindustrin och slutanvändarna, t.ex. kompositföretag eller byggföretag.

Projektkonsortiet vill utveckla attraktiva bioraffinieringslösningar för Sverige och Finland. Dessutom vill vi förfina ligninprodukter för vidare produktion av t.ex. aktivt kol för vilket det finns en stor marknad i Sverige och Finland. Dessutom kommer skum att utvecklas och produceras från tanniner som extraheras från bark. Därför kommer aktiviteter som syftar till att produktionen av produkter från sågspån, bark och fiberslam att genomföras inom detta projekt.

Green Bioraff Solutions startar 2018-05-01 och pågår till 2021-04-30. Projektbudget är totalt 1 606 000 EUR, varav 963 600 EUR kommer från EU:s regionala utvecklingsfond och fördelas mellan stödmottagare Jyväskylä universitet, Karleby universitetscenter, Finland, Centria yrkeshögskola, Finland och RISE Processum, Sverige.

 

 

BotniaAtlantica ENG RGB

       Region Västernorrland PNG      

 

Österbottens Förbund english

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.