almiwww.almi.se/mitt

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Affärsidén är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med kundernas framgång som mål.

biofuel-regionwww.biofuelregion.se

BioFuel Region är ett starkt samarbete mellan offentlighet, näringsliv och universitet i Västerbotten och Västernorrland. Visionen är att bli världsledande  på omställning till biodrivmedel och produkter baserade på förnybara råvaror genom att mobilisera, engagera och aktivera utvecklingskrafter i regionen.

exportradetwww.swedishtrade.se

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export. Med svensk och utländsk personal på 60 av världens mest intressanta marknader, och i varje län i Sverige, har vi kompetens och resurser att hitta internationella affärsmöjligheter för svenska företag.

mid sweden_chambwww.midchamber.se

Handelskammaren Mittsverige är en av Sveriges 11 handelskamrar. Handelskammaren Mittsverige består f.n. av tre kretsar; Sundsvall och Örnsköldsvik för Västernorrland samt Östersund för Jämtlands län. Handelskammaren är ansluten till ICC, International Chamber of Commerce och Eurochambres.

innovationsbronwww.innovationsbron.se

Innovationsbron stöttar forskare, innovatörer och entreprenörer i att kommersialisera sina idéer. Idéerna kan komma från akademisk forskning, näringslivet, offentlig sektor eller enskilda innovatörer och entreprenörer. Innovationsbron stöttar också inkubatorer med driftsfinansiering och erfarenhetsutbyte.

oviks kommun1 rgb 300dpiwww.ornskoldsvik.se

Höga Kustens och Botniabanans kommun med högteknologiska och exporterande företag, entreprenörskap, bra skola, prisvärt boende, rikt föreningsliv och fantastisk natur.

logo rvb_rgbwww.regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län och har länets tillväxt och utveckling i fokus. Det regionala utvecklingsarbetet handlar ytterst om att länet ska utvecklas positivt. Region Västerbotten arbetar för att öka attraktionskraft och skapa bästa möjliga livsvillkor för länets medborgare. En positiv regional utveckling skapar sysselsättning, god tillgång till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice.

 

rvn farg jpghttps://www.rvn.se/

Region Västernorrland arbetar för liv, hälsa och hållbar utveckling i Västernorrland.

Umea kommun RGB STORwww.umea.se

Umeå är den ledande tillväxtorten i norra Sverige. I Umeå finns företag och forskare som med sitt nytänkande arbete skapar framtidens lösningar på dagens stora utmaningar.

vinnovawww.vinnova.se

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige. Uppgiften är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. För att göra detta investeras cirka 2 miljarder kronor att i nya och pågående projekt varje år.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.