abo akademiwww.abo.fi

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Verksamheten omfattar forskning och utbildning inom de flesta vetenskapsområden från humaniora, pedagogik och teologi, till samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och teknik. Ett brett utbud möjliggör tvärvetenskapliga helheter både inom forskning och utbildning. Åbo Akademi har en stark position på den finländska utbildningsmarknaden, i växelverkan med samhälle och näringsliv samt i internationella forskningssammanhang.

bio4energy rgbwww.bio4energy.se

Bio4Energy är en forskningsmiljö som utvecklar verktyg och metoder för hållbart och effektivt bioraffineraderi, baserat på skogsråvara och organiskt avfall. Förnybara slutprodukter som avancerade biodrivmedel och gröna kemikalier tas fram av forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, tillsammans med industriella partner. Bio4Energy är Sveriges regerings Strategiska Forskningssatsning inom Bioenergi och Bioraffineraderi.

lulea tekniska_univwww.ltu.se

Skandinaviens nordligaste universitet med forskning inom tekniskt vetenskapsområde och humanistisk-samhällsvetenskapligt område.

mu logotypwww.miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Flexibelt lärande är ledordet för all utbildning.

sluwww.slu.se

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

umuwww.umu.se

Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet. Genom samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen är universitetet en organisation som ständigt utvecklas och förändras.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.