Bild Nordens Gröna Bälte

Projektet kommer att vara centralt i utvecklingen av skogs-och havsbruksnäringen i Nordiska gröna bältet genom att bidra till etablering av produktion av fiskfoder i regionen, baserat på skogsråvara. Projektets huvudmål är att utveckla grunden för produktion av foderprotein baserat på skogsbaserade råvaror.

Projektet kommer att generera ny kunskap med stor betydelse i relation till skogsindustri, foderindustri och fiskodlingsföretag.

Projektet sker i ett samarbete med Synergifabrikken, Domsjö Fabriker, Woodworks!, Sveaskog och Norraskog.

Insatsområde Innovativa miljöer

Svensk projektägare RISE Processum AB

Norsk prosjekteier RISE PFI AS

EU-stöd 341 029 €

Statlige IR-midler 125 000 € (1MNOK)

Totalbudget 938 441 €

Projekttid 1 jan 2020 – 30 sept 2022

Kontaktpersoner Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.processum.se och www.rise-pfi.no

www.interreg-sverige-norge.com

Logotyper finansiärer FISK


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.