Skogskemi

Skogskemi var ett projekt mellan skogs- och kemiindustrierna med syfte att utvärdera möjligheterna för skogsföretag att kunna leverera en bioråvara till kemiföretag. Projektet avslutade under 2015 fas B, vilken omfattade en pre-FEED studie där tre spår, metanol, butanol och olefiner samt två plattformar, förgasning och sockerplattform utvärderades.

Projektet pågick under två år och delfinansierats av Vinnova med 10 miljoner för fas B och av deltagande företag med lika mycket. För varje spår har processlayout, logistikfrågor och affärsmodeller studerats, kort sagt allt som man måste veta för att antingen kunna gå vidare eller lägga ned det. Projektet lade stort fokus på systemanalys, hållbarhet, integrationsmöjligheter, logistik och affärsmodeller i ett helhetsperspektiv. Långsiktiga lösningar för att gå från skog till färdiga gröna plaster eller material är vad som eftersträvades.

Deltagare i projektet Skogskemi var AGA, AkzoNobel, Bio4Energy, Borealis, Chalmers, Domsjö Fabriker, Holmen, Ineos, MoRe Research, Perstorp, Processum, SCA, Sekab, Sveaskog och Umeå universitet.

Rapporter producerade i projektet:
Skogskemi

Delprojektrapporter:
Förgasningsplattformen
Sockerplattformen
Olefinspåret
Systemanalys

Läs senaste artikeln om Skogskemi.

För mer information, kontakta gärna:
Jonas Joelsson, tel 010 516 67 60, e-post: jonas.joelsson(at)processum.se

 

 

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.