Centrum Bioraffinaderi – Next Step pågick under 20 månader och var medfinansierat av Vinnova och Europeiska regionala strukturfonderna. I projektet har behovsmotiverade FoU-projekt gjorts i samverkan med företag och akademi inom områdena industriell bioteknik, energiprocesser, gröna kemikalier, förädling av restströmmar och kommersialisering/utveckling av affärmodeller.

Följande utvecklingsprojekt genomfördes: "Lignosulfonat för aktiva förpackningar", "Studie av gasströmmar i torrefieringsreaktor", "Ny teknik för separation och pumpning av fibersuspensioner", "Energieffektiv avfuktning av biobränsle", "Torkning och fraktionering av primärslam med tornadoteknik", "Cellugas Steg II", "Kostnader och kvalitet vid produktion av grövre flisfraktioner"," Extraktivämnesanalyser-Utveckling och förfining", "Klor-Alkali projekt", "Syntes av elylklorid från etanol", "CMF Production from Cellulose", "Flishuggning", "Barriär- och filmmaterial baserat på hemicellulosa", "Fiberströ-Avvattning med pressteknik SUVE", "Fordonsgas-Är marknaden mogen?", "Återbruk av pappersindustrins restprodukter vid efterbehandling av gruvavfall – teknisk och ekonomisk potential" och "Utvinning av lignin ur svartlut med membranteknik".

En del av projektet var kommersialisering/utveckling av affärsmodeller. Att skapa tillväxt och att få ut produkter och processer på marknaden tar tid då mycket handlar om att bygga upp relationer, skapa förtroende och att tänka nytt. En utmaning har varit att många av projekten inte alltid har en naturlig plats i företagens produktutbud, vilket gör att det tar tid att hitta nya lösningar. De projekt som kan hitta sin plats i företagen finner däremot vägen snabbt till marknaden. Erfarenheterna från projektet visar ett det krävs ytterligare arbete att hitta modeller för att minska riskerna för företagen och stödja processerna, långsiktiga spelregler för att våga investera och att fortsätta bygga upp relationer med entreprenörer, affärsrådgivare och företag.

Mer information om respektive projekt finns i projektlistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.