Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien var ett samverkansprojekt under perioden 2012 till 2014 där företag och akademier samarbetade med att ta fram processlösningar och produkter med skogen som råvara. Projektägare var Processum AB och Papir- og Fiber Instituttet AS (PFI). Projektet samarbetade med LRF Jämtland som har kartlagt och verkat för att sprida information och kunskap om bioraffinaderi i Jämtlands län.

Fem forsknings- och utvecklingsprojekt har utförts tillsammans med företag från Sverige och Norge. Dessa var "ABS-plastic", "Recovery of Fibres and Fines", "Solvolysis of Kraft lignin", "Evaluation of a new pretreatment method for production of fermentation and fish feed products from wood" och "Pilot Scale Solvolysis of Kraft lignin". Projektet har bidragit med att ett nytt företag har bildats, utveckling av fyra nya produkter har påbörjats och totalt skapades sex arbetstillfällen.

Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien har på ett positivt sätt öppnat upp ett samarbete inom bioraffinaderi över lands- och länsgränser till nytta för alla inblandade. Genom att utnyttja kompetenser och utrustning i både Sverige och Norge har intressanta framtidsprojekt kunnat bedrivas, vilka annars inte kommit till stånd. Parterna avser därför att utveckla samarbetet ytterligare i frågan om att bredda nätverket, gå vidare med de resultat som kom fram i Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien och starta nya FoU-projekt inom bioraffinaderiområdet.

Projektet finansierades av EU Europeiska regionala utvecklingsfonden via Interreg i Sverige-Norge programmet "Nordens Gröna Bälte", Vinnova, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Länsstyrelsen Västernorrland och Sør-Trøndelag fylkeskommune.

För mer information, kontakta:
Yvonne Söderström, Processum. Projektledare Sverige.
Tel. 010-516 67 65, email yvonne.soderstrom(at)processum.se
Karin Øyaas, Research Manager Paper and novel materials, PFI. Projektledare Norge.
Tel. +47 959 36 526. email karin.oyaas(at)pfi.no


Finansiärer:

interreg Sverige Norge 2016 SV RGB Vinnova RGB LST2 V RGB SV
     
ntfkfh stfk signatur1 cmyk  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.