Projektet har fokuserat på tillämpad och för industrin relevant forskning och innovation (F&I). Partners från Sverige och Finland har drivit det gemensamma projektet där resultaten har gjorts tillgängliga för företag på bägge sidor om Bottenviken. Genom att tillämpa kunskap inom bioteknik och kemi har förnybar råvara i form av skogsråvara, sidoströmmar från skogsindustrier och biprodukter från sågverk utnyttjats för utveckling av nya produkter, kemikalier och material.

I ett av delprojekten studerades hur olja baserad på bioråvara kan bli råvara till kemikalier eller biodrivmedel genom att behandla lignin i en pilot för hydrotermisk förvätskning, HTL. Resultaten är lovande men kräver fortsatta studier, både i semi-batch och i kontinuerlig process. Bioraff Botnia har bevisat att HTL är en intressant teknik för att utnyttja skogsråvara från olika källor för att producera bio-olja och biokol i form av aktivt kol.

Ett annat delprojekt syftade till att hitta lämpliga extraktionsförhållanden för att ta fram högvärdiga produkter exempelvis mjuka och hårda skum från barkrester och andra komponenter. Kunskapen om råvaror och extraktionsparametrar kommer att utnyttjas i ett nytt Interreg-projekt, Green Bioraff Solutions.

Till Bioraff Botnia initierade ett externt uppstartsföretag idén att utveckla ny och kostnadseffektiv process i samarbete med partners inom skogs- och kemiindustri. Projektidén kunde verifieras och ett större konsortium med partners från institut och industri har bildats. Det har fått projektfinansiering från Vinnova och driver nu ett särskilt projekt för att utveckla en komposit genom att utnyttja existerande infrastruktur och förnybara material.

Bioraff Botnia har från start baserats på industrins behov och möjligheter till nya produkter och processer. Projektet har skapat nya nätverk mellan finska och svenska parter, tagit innovativa produkt- och processidéer baserade på förnybar skogsråvara närmare en marknad samt lagt en god grund till nya projekt och samarbeten i regionen.

Projektpartners var Centria, Chydenius och Processum

Rapporter:

Bioraff Botnia - Final Report

Furans from biomass - Production, applications and techno economic potential

Extractives in the Scandinavian pulp and paper industry - Current and possible future applications


För mer information om Bioraff Botnia, kontakta:
Yvonne Söderström Nordin, Processum,
tel. 010-516 67 65, e-post: yvonne.soderstrom(at)processum.se

Jana Holm, Centria,
tel. +358 40 808 6623, e-post: jana.holm(at)centria.fi

Tina Asplund, Chydenius,
e-post: tina.asplund(at)chydenius.fi

Externa medfinansiärer:

BotniaAtlantica ENG RGB       KVR Logo4       Vinnova 2017 150
                 
sterbottens frbund       LST2 V RGB SV       Processum medlemmar
 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.