AGROinLOG color extended

Integrated Biomass Logistics Centers (IBLCs) är ett koncept för att utnyttja lediga resurser och säsongsvariationer vid hantering av biomassa, förädling och distribution av livsmedel och biobaserade produkter hos företag inom jordbrukssektorn.

Idag möter många företag inom jordbrukssektorn många hinder som påverkar deras konkurrenskraft, så som:

  • Säsongsvariationer som leder till periodvis låg eller ingen aktivitet
  • Underutnyttjande av egna restprodukter eller restprodukter från närliggande verksamheter som skulle kunna ligga till grund för nya affärsmöjligheter

AGROinLOG syftar till att implementera och demonstrera IBLC-konceptets tekniska, miljömässiga och ekonomiska möjligheter att producera såväl livsmedel som icke-livsmedelsprodukter i befintliga företag inom jordbrukssektorn.

 

Se filmen om AGROinLOG

Youtube AGRO

 

Du kan även läsa mer om projektet i denna PDF och på projektets hemsida.

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.