airgrinderwww.airgrinder.se

Airgrinder är ett företag som ingår i Midroc Environment, ett affärsområde inom Midroc-koncernen som arbetar med miljöteknik, bl a med tester och utveckling av tornadoteknik. Airgrinder ligger i Skelleftehamn där även tester och utveckling sker.

bioendevwww.bioendev.se

BioEndev utvecklar teknik och metoder för förädling av biomassa. Företagets bas är världsledande forskning inom termiska omvandlingsprocesser.

brux logowww.brux.se

Brux är ett service- och fastighetsbolag med 60 anställda och har fastigheterna intill Domsjö industriområde.

cgreen logo

www.c-green.se

C-Greens teknik OxyPower HTC använder kontinuerlig hydrotermisk karbonisering (HTC) för att omvandla bioslam från avloppsvattenrening, stallgödsel och matrester till ett slags biokol. Ingen värme tillförs. All värme som behövs genereras genom återvinning av s.k flash-ånga i kombination med våtoxidation. I HTC-reaktorn omvandlas organiska substanser till mindre hydrofila ämnen som aggregeras till en slurry av partiklar med relativt hög kolhalt. Efter HTC-behandlingen avvattnats slurryn, och biokolet med upp till 70% torrhalt tas fram med en kammarfilterpress.

Biokolet kan användas som ett fast biobränsle tack vare dess höga energiinnehåll. Det kan också användas som jordförbättringsmedel och potentiellt som aktivt kol.

C-Green driver sedan 2017 en pilotanläggning tillsammans med Processum och har levererat en kommersiell HTC-anläggning till Stora Ensos massa- och pappersbruk i Heinola, Finland som tillverkar fluting. Uppstarten beräknas ske i december 2019. HTC-anläggningen kommer att omvandla brukets bioslam, cirka 16 000 ton per år, till biokol som ska användas som bränsle i fabrikens biobränslepanna och i fjärrvärmenätverket för Heinola stad.

DvaDACwww.avfallscenter.se

Dåva DAC erbjuder omhändertagande av fasta avfall och slam från bl a industri, bygg och marksaneringsprojekt. Verksamheten omfattar behandling, återvinning och deponering av både farligt och icke-farligt avfall och bedrivs i huvudsak inom Dåva Företagspark norr om Umeå. DAC är ett kommunalt bolag ägt av Umeå kommun.

Domsj logga farg lgwww.domsjoe.adityabirla.com

I bioraffinaderiet Domsjö Fabriker förädlas den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Huvudprodukterna är specialcellulosa, lignin och bioetanol.

eurocon logo_01www.eurocon.se

Eurocon är en svensk koncern med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i Sundsvall, Gävle och Kiruna. Företaget erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin.

holmenwww.holmen.com

Holmen Energi ansvarar för koncernens energitillgångar och dess energiförsörjning. Ett normalår uppgår vattenkraftproduktionen till cirka 1 100 GWh el. Inom affärsområdet bedrivs utvecklingsprojekt kopplade till energi- och bioraffinaderiområdet.

IPCO

www.ipco.com

IPCO ägs av FAM AB och är ett oberoende företag inom Wallenberggruppen.
Sedan 1901 har stålband och stålbandslösningar från IPCO (tidigare Sandvik Process Systems) använts vid förädling av olika träbaserade produkter.
Huvudkontoret finns i Sandviken. Företaget har representation och verksamhet i alla världsdelar.

kempefoundationswww.kempe.com

Stiftelserna är den näst största aktieägaren i Holmen AB och den årliga aktieutdelningen används till att främja utvecklingen av norra Sverige. Idag ser vi oss som en forskningsstiftelse, eftersom vi tror att forskningen är det bästa sättet att främja denna region. För närvarande uppgår våra årliga anslag till ca 50 miljoner kronor.

labservice logotypl

www.labservice.se

LabService skräddarsyr exakta, kemiska blandningar av högsta kvalitet för leverans till laboratorier. Redan från start var målsättningen att underlätta för kunden som efterfrågar bruksfärdiga referenslösningar.

Företaget har även ett stort sortiment och lager av övriga kemikalier och laboratorie utensilier.

metsaboard logowww.metsaboard.com

Husums Fabrik ingår i Metsä Board och är ett modernt massa- och pappersbruk som tillverkar och levererar obestruket och bestruket finpapper samt blekta sulfatmassor.

mondiwww.mondigroup.com

Mondi Dynäs producerar 250.000 ton säckpapper och kraftpapper. Säckkonverterare och slutanvändare i hela världen utnyttjar och uppskattar styrkan och kvaliteten hos fiberråvaran. Mondi Dynäs är certificerat enligt ISO 14001 sedan år 1998.

more research_blackwww.more.se

MoRe Research är ett fristående forsknings- och utvecklingsbolag för kunder inom massa- och pappersindustri, kemisk industri och inom bioraffinaderiområdet. Företaget erbjuder fabriksnära tjänster och processoptimering.

Nouryonwww.nouryon.com

Nouryon är ett globalt företag som tillverkar specialkemikalier med verksamhet i över 80 länder. I Örnsköldsvik tillverkas cellulosaderivat som säljs under varumärket BERMCOLL och används som tillsatsmedel i vattenbaserade färger samt i produkter för byggnadsindustrin.

ovik energiwww.ovikenergi.se

Övik Energi är ett helägt kommunalt bolag med moderna, miljöinriktade fullservicelösningar inom energi och kommunikation. Bolaget erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, närvärme, fjärrkyla och bredband.

pulpeyewww.pulpeye.se

PulpEye AB är ett innovativt företag inom mätteknik online och fokuserar på applikationer och tjänster för den globala massa- och pappersindustrin. Huvudprodukter är massaanalysatorn PulpEye och flisanalysatorn ScanChip.

 

ragn sellswww.ragnsells.se

Ragn-Sells är ett av Sveriges största miljö- och återvinningsföretag. Ragn-Sells samlar in, behandlar och återvinner restprodukter och avfall från hushåll och industrier vid ett stort antal återvinningsanläggningar.

sca logowww.sca.com

SCA Packaging Obbola producerar och marknadsför oblekt liner för den europeiska marknaden. Liner är ett kraftigt, oblekt papper som utgör planskiktet i wellpapp. 

Sekabwww.sekab.com

SEKAB är ett av Sveriges största cleantech-företag och tillhör Europas ledande etanolaktörer. Företaget importerar, tillverkar och förädlar bioetanol till fossilfria gröna kemikalier och biodrivmedel samt utvecklar nästa generations etanolprocess baserad på cellulosa.

sveaskogwww.sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism.

umea energiwww.umeaenergi.se

Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett personligt sätt vill möta kundens behov av säkra och miljöanpassade produkter och tjänster.

valmet logo RGBwww.valmet.com

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Valmet har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.