En viktig del i att nå de globala hållbarhetsmålen är utveckling och kommersialisering av nya biobaserade produkter och lösningar. Nu lanseras ett nytt europeiskt samarbete där 27 olika organisationer från nio europeiska länder ingår, däribland Sverige som representeras av RISE Processum och More Research  RISE AB. Projektet, som kallas INN-PRESSME, kommer att fungera som ett ekosystem som involverar utveckling av återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara förpackningar, energi- och fordonslösningar och andra konsumtionsvaror. Koordinator för projektet är VTT Technical Research Centre of Finland.

Genom en samarbetsmodell med fokus på öppen innovation har projektet som mål att stödja utvecklingen av nya biobaserade lösningar och uppskalningen till industriproduktion. Kärnan i det nya INN-PRESSME-ekosystemet består av olika pilotanordningar som ägs av tio europeiska partners. Ekosystemets tjänster gör det genom samarbetsmodellen möjligt att utveckla nya återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara produkter med ett högre förädlingsvärde, eller lösningar som ersätter oljebaserade produkter. På det sättet ämnar man att påskynda framväxten av de nya produkterna på marknaden.

ATEX web 7

Foto: Jonas Forsberg

Vi är jätteglada för det här projektet. Det ger oss inte bara möjlighet till nära samarbete inom RISE olika divisioner, men också gentemot slutanvändare av den produkt som kommer att produceras. INN-PRESSME har en spännande samarbetsmodell och vi tror väldigt mycket på ett öppet arbetssätt. Genom att tillgängliggöra både test- och demomiljöer och kompetens kan vi skapa ännu större värden och snabba på kommersialiseringsprocesser, säger Julia Nordlander FoU-ingenjör på RISE Processum

INN-PRESSME startade 1 januari 2021 och löper till 31 januari 2025.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 952972


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.