Behöver du rådgivning kring en spännande bioraffinaderiidé? Eller har du kommit lite längre och vill ta nästa steg i utvecklingen på väg mot kommersialisering med stöd av våra forskare, nätverk, eller den unika test- och demoinfrastrukturen i regionen? Då kan ett samverkansprojekt inom ramarna för Processums FoU-råd vara det du behöver.

Processum och har under flera år drivit och utvecklat FoU-rådet som ett verktyg för att katalysera bioraffinaderi-utveckling och underlätta för aktörer med goda idéer att komma vidare på vägen mot marknad.

FoU-rådet tar emot och bedömer inlämnade idéer och förslag på projekt eller aktiviteter, de ger feedback och goda råd, samt fattar beslut om vilka av förslagen som Processum ska satsa resurser på att stödja. Medlemmarna i rådet utses av Processums styrelse och kommer bland annat från de samverkande företagen och akademin. Rådet sammanträder ungefär fyra gånger per år. Målet är att bidra till att idéer inom bioraffinaderiområdet kan utvecklas till nya produkter och processer. – Det är en del i vårt arbete med att driva på omställningen till en hållbar, cirkulär bioekonomi, säger Liselotte Uhlir, senior projektledare på Processum.

Sista dag för inlämnande av förslag till kommande möte är fredag 12 februari.

Här hitter du mer information om hur du skriver ihop ett samarbetsförslag till Processums FoU-råd och hur bedömningskriterierna ser ut.

FoU rådet webb deadline 12 februari


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.