Vi hälsar välkommen till Marlene Mörtsell, som i januari anslöt som senior projektledare i innovationsystemsgruppen på RISE Processum. Marlene har lång erfarenhet inom uppskalning av bioraffinaderiteknik och kommer senast från rollen som CelluAPP® Technology Manager på SEKAB.      – På Processum vill vi ständigt bli bättre på att skapa hållbar, biobaserad nytta från forskning och utveckling. Med Marlenes kompetens och erfarenhet stärker vi vår förmåga att stödja uppskalnings- och kommersialiseringsprocesser hela vägen fram till industriellt förverkligande, säger Jonas Joelsson, gruppchef innovationssystem på RISE Processum.

Marlene har 20 års erfarenhet inom processindustrin och har under de senaste 14 åren arbetat med uppskalning av bioraffinaderiteknik, med fokus på cellulosabaserad etanolproduktion. Som ansvarig för arbetet med uppskalning har Marlene bland annat lett förstudier för kommersiella anläggningar inom bioraffinaderiområdet och även projektlett större EU-projekt. Marlene har även arbetat nära maskinleverantörer och ingenjörsbolag i branschen, för att uppskalning av bioraffinaderiteknik baserat på information från både processimulering och utförda uppskalningstester i både pilot och demoskala. Det var också intresset att arbeta med ny teknik som attraherade Marlene till Processum – Den ambition och fokus som finns på Processum att arbeta med bioraffinaderiutveckling, kombinerat med möjligheten att få arbeta med fler nya tekniker var det som lockade mig. Här kan jag bidra med mina tidigare erfarenheter, samtidigt som jag själv lär mig mycket nytt, menar Marlene.

Citat Marlene

I sin roll som senior projektledare på Processum kommer Marlene att ha stort fokus på affärsutveckling. Hon ser en stor nytta i det nära samarbetet hon haft inom industrin genom åren och de frågeställningar som brukar dyka upp när man arbetar med uppskalning av nya tekniker och etablering av anläggningar. – Det är viktigt att förstå samspelet, uppskalning, maskiner och hur allt hänger ihop. Allt samspelar ju med varandra och det är en totaloptimering som måste göras för att komma fram till en lönsam process, Det är många bitar som ska passa ihop. På vägen behövs många specialister som är bra på de olika delarna. Jag är generalisten som hjälper till att ge en övergripande bild och ser det i en större kontext, menar Marlene.

Tidigare under hösten kom beskedet att regeringen tilldelar RISE en extra injektion på 350 miljoner kronor för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige, där en stor del av satsningen landar i miljön i Örnsköldsvik. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar – Det gör att vi kan växla upp arbetet till en annan nivå. Det ger oss ännu större möjligheter att utveckla tekniker och lösningar som blir attraktiva för investerare och kan realiseras och bidra till en grön omställning, säger Marlene.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.