Under onsdagen höll statsminister Stefan Löfven ett regionalt möte med Nationella innovationsrådet i Västernorrland. Statsministern ledde det digitala mötet där RISE Processums vd Karin Johnson var en av de inbjudna deltagarna, tillsammans med ledamöter från Innovationsrådet. Tema för mötet var hur samverkan och innovation kan bidra till utvecklingen inom skog och digitalisering. – Det är viktigt att vi kan lyfta regionala styrkeområden på en nationell nivå och se hur de kopplar ihop och bidrar till Sveriges utveckling och innovationskraft. Vi fick en möjlighet att tillsammans diskutera hur vi ska fortsätta skapa nationella och regionala mötesplatser för utveckling och dela med oss av våra erfarenheter, säger Karin Johnson.

Nationella innovationsrådet genomför fyra möten per år i Stockholm och utöver dessa hålls också två regionala möten, som utgör viktiga underlag för nationella och regionala innovationssatsningar. Det handlar om att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och hur den nationella politiken ska möta upp dessa.

stefan Löfven och karin för webben

Foto: Helena Näsström, RISE Processum och Kristian Pohl, Regeringskansliet

Att det Nationella innovationsrådet nu väljer att fokusera på Västernorrland med inriktning på skog och digitalisering ser jag som ett kvitto på vår regions starka ställning inom områdena. Det är tack vare samarbete vi lyckats nå den positionen och de investeringar som nu planeras för bioraffinaderisektorn är ytterligare ett resultat av det arbete vi gjort tillsammans, menar Karin Johnson. Under dagens möte lyfte jag också vikten av att synkronisera nationella strategier och departementen med arbetet som sker på EU-nivå, för att vi ska kunna arbeta strategiskt på både nationell och internationell nivå med uppskalning av nya gröna processer och innovationsstödjande aktiviteter, säger Karin Johnson.

Vid Nationella innovationsrådets möten bjuds deltagare från näringsliv, universitet, offentlig verksamhet och civilsamhälle på lokal, regional och nationell nivå in. Syftet är att hämta in erfarenheter och förväntningar från olika delar av samhället.

Det digitala mötet har planerats i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Mittuniversitetet. Från Innovationsrådet medverkade även bland annat statsråden Ibrahim Baylan, näringsminister och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

Stefan Löfven besök Domsjö för webbenStefan Löfven vid ett tidigare besök i Domsjö. Foto: Jonas Forsberg

 

 

 

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.