Tre studenter från Umeå universitets civilingenjörsprogram Bioresursteknik gör nu sina examensarbeten hos MoRe Research och RISE Processum i Örnsköldsvik. Exjobben omfattar bestämning av partikelstorlekar i bestrykningssmetar, utveckling av metod för att kvantifiera och karakterisera lignin med pyrolys-GCMS samt oxidation och membranfiltrering av processvatten från HTC.

Sedan många år finns ett nära samarbete mellan Umeå universitet och innovations- och forskningsklustret i Örnsköldsvik. Samarbetet sker i olika former, allt ifrån olika gemensamma forskningsprojekt till examensarbeten på uppdrag av RISE Processum och företag i området. Dessutom arbetar Professor Leif Jönsson från Umeå universitet en stor del av sin tid sedan länge i Örnsköldsvik.

Matilda Andersson, Agnes Åhl och Nathalie Söderlind går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.

– Uppgiften i mitt exjobb är att undersöka om bestrykningssmetar agglomererar mer eller mindre i de olika smetrecept som används för KM1 och KM2 på Iggesunds Bruk, säger Agnes Åhl. Uppdragsgivare är Iggesund Paperboard och MoRe Research. Jag kommer att undersöka om, och i så fall vilka, partikelstorlekar som agglomererat och som eventuellt kan orsaka repor i bestrykningsskiktet. Erfarenhetsmässigt har man sett att andelen mindre partiklar i smeten minskar över tid. Förutom litteraturstudier om smetarna kommer jag att i en sedigraf hos MoRe studera sedimenteringshastigheten som i sin tur ger information om partikelstorleken.

– Det vanligaste sättet att mäta lignin är att mäta Klasonlignin men metoden är ganska ospecifik. Det finns också mer specifika metoder för att karakterisera lignin med hjälp av pyrolys-GCMS och som är utvecklade för analys av vedråvara, berättar Matilda Andersson. Men eftersom lignin inte bara finns i ved utan även i annan bioråvara liksom exempelvis i avloppsvatten är uppgiften i mitt exjobb för MoRe Research att utveckla metoden så att den passar för fler typer av prover som innehåller lignin. Genom att utgå från en grundmetod för ved ska jag mäta och karakterisera ligninet i olika provtyper och på så vis kunna vidareutveckla metoden för pyrolys-GCMS.

– Processvattnet från en HTC-anläggning är i behov av behandling för att kunna återföras. Det är grumligt och innehåller oönskade molekyler av olika slag och storlek, säger Nathalie Söderlind. Mitt exjobb görs på uppdrag av RISE Processum och går ut på att ta reda på vad processvattnet från HTC-processen innehåller och hur det kan behandlas. Jag samarbetar med C-green, som har en HTC-pilot här, och jag ska göra mina försök med processvatten utvalt tillsammans med C-green enligt två spår, ett med våtoxidation och efterföljande membranfiltrering samt ett med bara membranfiltrering. Före och efter varje steg kommer molekylviktsfördelningen att bestämmas med HPLC-SEC analyser. Det är spännande och häftigt att göra ett exjobb med koppling till industrin.

– Vi har sedan flera år ett nära samarbete med både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet när det gäller exjobb, berättar Gunnar Westin, affärsutvecklare hos RISE Processum. Genom att erbjuda intressanta exjobb får studenterna goda möjligheter att dels tillämpa sina förvärvade kunskaper och dels få en försmak av det kommande arbetslivet. För oss som uppdragsgivare är det en möjlighet att få viktiga uppgifter gjorda så det är en win-win för alla, liksom för universiteten. Vi är en resurs för studenterna och vill vara en plattform för att möjliggöra deras kliv in i sin yrkesroll. Under åren har för övrigt ett antal examensarbetare anställts hos oss.

– Det är ovanligt att så många som tre studenter från samma utbildning gör exjobb knutna till MoRe och RISE Processum samtidigt, säger Robert Selling, avdelningschef Analysteknik hos MoRe Research. Vi ser flera fördelar med exjobb; vi kan lösa kundbehov, vidareutveckla analysmetoder som bättre passar för bioraffinaderi, öka vår egen kompetens liksom att vid behov hitta personal för anställning. I år gäller exjobben både att vidareutveckla en analysmetod och dels ett konkret kundbehov. Exjobb sprungna ur verkliga behov gör att studenterna känner att deras jobb är betydelsefulla samtidigt som vår verksamhet utvecklas. Det ska bli mycket spännande att få ta del av resultaten av de aktuella exjobben.

Kempestiftelserna stödjer metodutveckling inom bioraffinaderi i samarbete med universitet, institut och företag och finansierar därför exjobben om partikelstorlekar i bestrykningssmetar och vidareutveckling av metoden för ligninanalys med pyrolys-GCMS.

Bildtext: Matilda Andersson, Nathalie Söderlind och Agnes Åhl går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.