I naturen tar det hundratusentals år att omvandla organiskt material till olja som sen kan bli till fordonsbränslen, kemikalier och material. Nu öppnar RISE en anläggning som kortar processen till 30 minuter.

Hemligheten bakom den snabba processen att framställa olja på så kort tid är värme och tryck, närmare bestämt 300 °C och 100 bar. Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som väckt nytt intresse i jakten på förnybara alternativ för ett fossilfritt samhälle. Processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material. På så sätt blir den särskilt intressant för att ta vara på stora mängder restströmmar från skogs- och jordbruksindustrin.

Den 14 januari invigdes en ny demonstrationsanläggning som kontinuerligt kan producera något som liknar fossilolja från exempelvis halm och sågspån här på RISE Processum. Anläggningen står i ett specialbyggt rum, designat för att genomföra reaktioner vid höga temperaturer och högt tryck på ett säkert sätt, och styrs från ett intilliggande rum.

Invigning HTL minimerad

RISE Processum har sedan länge arbetat med HTL-processen med labbutrustning. Tack vare EU-projektet AGROinLOG, ett samarbete med Lantmännen, blev det möjligt att etablera den kontinuerliga anläggningen i pilotskala som krävs för att ta fram tillräckliga mängder råolja som kan testas i olika uppgraderingsmetoder. I samband med invigningen hölls en workshop med företag och organisationer för att diskutera möjligheter.

– Vi behöver testa mer på olika material. Vår förhoppning är att uppnå den kvalitet som krävs för vidare användning som råvara för biodrivmedel, gröna kemikalier och material. HTL-processen skulle därmed kunna bli en viktig pusselbit för att öka lönsamheten i industrin samtidigt som den bidrar till en hållbarare värld, säger Tomas Gustafsson vid RISE Processum i Örnsköldsvik.

Tomas visar HTL minimerad

Redan idag körs ett flertal HTL-projekt hos RISE Processum. För AGROinLOG, som har som mål att tillverka andra generationens etanol från halm, innebär HTL-processen att man även kan ta tillvara på ligninet i råvaran.

För mer information:

Tomas Gustafsson, RISE Processum, 073-063 92 17, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer info om projektet Agroinlog: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-innovative-integr…

Mer info om HTL-anläggningen: https://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/2563-tryck-…


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.