Flera av oss på RISE Processum firar semester men även att vi fått ett positivt besked. Det regionala partnerskapet har beslutat att bevilja vårt projekt ”Innovationsplattform Bioraffinaderi”. Projektet som sträcker sig över tre år och har en budget på 35 miljoner är oerhört viktigt för att vi ska kunna leverera de nyttor som industrin och regionen efterfrågar. Partnerskapet motivering lyder: Partnerskapet bedömer att projektet väl överensstämmer med målen i programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020 i Mellersta Norrland och även mycket väl överensstämmer med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.Projektets huvudsakliga mål är att öka antalet innovationsprocesser som involverar innovativa små och medel stora företag (SMF) och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets värdekedjor. Det vill säga öka antalet utvecklade nya idéer för små och medelstora företag och göra resan från idé till färdig produkt/tjänst snabbare. 

”Jag är oerhört glad och tacksam för det starka regionala stödet och det breda samarbetet mellan industri, akademi, institut, kommuner och regioner som möjliggjort detta.” säger Magnus Hallberg VD RISE Processum.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.