En storskalig utrustning för Hydrotermisk Karbonisering (HTC) i industriell skala byggs i Örnsköldsvik för implementering i Heinola, Finland. Det är företaget C-Green som i samarbete med ÖMV, Stora Enso och RISE Processum nu skalar upp tekniken. Utrustningen är den första industriella anläggningen baserad på C-Greens teknologi och ska i stor skala omvandla blött bioslam till värdefullt biobränsle.

Företaget C-Greens affärsidé är att med hjälp av HTC omvandla restströmmar från exempelvis massa- och pappersindustri till ett energirikt material. Det är en miljövänlig energieffektiv process som med förnybara restmaterial skapar ett biobränsle.

2016 byggde C-Green upp en pilotanläggning för HTC i Örnsköldsvik, tillsammans med bland andra Processum. Den har varit i drift sedan 2017. Företaget har sitt huvudkontor i Solna men valde ändå att placera pilotanläggningen på Domsjö utvecklingsområde eftersom det erbjuder nödvändig infrastruktur i form av utrymme och kompetens.

Jag är född i Domsjö och vet vad som finns i form av till exempel engineeringresurser, tryckkärlstillverkning, verkstad för tillverkning och montage, industrimålning, el- och instrumentmontage med mera, säger Fredrik Lundqvist, en av grundarna till C-Green. Det är inte överallt man hittar så många gedigna företag och människor med de kompetenser som behövs för att fixa ett sådant här projekt.

C-green startade 2015. Ägarna hade innan det arbetat som konsulter och i ett av uppdragen undersökt möjligheterna med HTC. De såg stor potential i metoden och efter att ha vunnit Ingmar Kroon Award, där de vann tid i KTH Green House Clubs laboratorium och pengar för vidareutveckling, ville de satsa på tekniken. Sedan dess har Processum och Örnsköldsvik funnits med i utvecklingen.

Samarbetet med Processum har varit fantastiskt, säger Fredrik. Vi har hjälpt varandra på många olika sätt. Ett av flera konkreta exempel är att Processums personal nu kan drifta pilotutrustningen helt själva, vilket ger dem möjligheter att utveckla sin egna verksamhet. Nu skriver vi 2019 och är i full färd att färdigställa vår första industriella anläggning för transport till Stora Ensos fabrik i Heinola och även i det projektet kommer personal från Processum att delta.

Utrustningen i Heinola kommer att kunna processa 16 000 ton bioslam per år vilket resulterar i en reduktion av 2500 ton CO2-ekvivalenter per år. Den beräknas vara i drift under 2019.

Det känns roligt och spännande att C-Green valt oss som en viktig samarbetspartner när tekniken nu skalas upp ytterligare, säger Gunnar Westin, Affärsutvecklare på Processum. Vi kommer att finnas med på plats i Heinola under hela implementeringen av utrustning och även för att bidra med vår expertis under uppstarten. Det är även väldigt glädjande att anläggningen konstrueras här i Örnsköldsvik vilket är ett tydligt kvitto på vår regions attraktionskraft och kompetens för nya teknologier.

Fakta HTC

HTC är en teknik som med hjälp av högt tryck och höga temperaturer förvandlar blött organiskt material (vanligtvis bioslam) till ett fast material med högt kol- och energiinnehåll. Temperatur: Cirka 200 grader Celsius

Tryck: Cirka 20 bar

 

Presskontakter:

Gunnar Westin, affärsutvecklare RISE Processum: 010-516 67 57, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Lundqvist, C-Green, 076-009 35 05, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.