Några av Sveriges mest kunniga talare i ämnet var på plats och publiken fick inspiration och kunskap om vad som var som var högst på agendan för många av våra bolag i branschen. Energilagring, elektrifiering, energi nät som håller för en ökad efterfrågan på ren energi samt innovativa lösningar var några av huvudpunkterna på Energy ConFusion i Skellefteå

Innovationer och nya affärsmodeller för att uppnå hållbarhet, cirkulärproduktion och bolag som påverkar miljön i rätt riktning var heta samtalsämnen. I Silicon Valley svänger det snabbt och Erik J. Vettle från American Energy Society berättar att de senaste månaderna har fokus på det ”Smarta” frångåtts, mycket på grund av cybersäkerhets problematiken. Nu är det senaste trenden att innovationerna skall från start vara hållbara utan övervakning. En annan tydlig trend enligt Susanne Cambel på Norrsken Investeringsfond är att lönsamhet och positiv klimatpåverkan går hand i hand. Hon menar att genom att ta fram nästa generations affärsmodell ökar företagens möjligheter till ökad vinst.

Erik Ronne på RISE tar upp företagens nästa steg och belyste problematiken med att de potentiella Scale-up företagen inte har samma förutsättningar till stöd och investeringar som start-up företagen eller de stora industrierna. ”När vi nu har satsat tid och pengar på Start-up företagen vill vi att de ska ha möjlighet att stanna och växa i Sverige. De lämnas i ”the valley of death” där många företag inte förmår att sig ur och fortsätta växa. säger Erik. Han presenterar också en lösning som ingår i ett pilotprojekt som RISE bedriver som går ut på att just stötta Scale-up företagen.

En fråga som återkom under flera tillfällen var hur når vi de globala målen. Utvecklingen går framåt men inte tillräckligt fort. Vi måste accelerera och samarbeta för att nå de globala miljömålen 2030. "Finland och Sverige kompletterar varandra väldigt bra och vi behöver utbyta erfarenheter och samarbeta mer" säger Ylwa Alwarsdotter i en av panelerna. Även Mikael Nordlander på vattenfall tar upp frågan.” Det är för mycket motsättningar mellan olika bra lösningar varför inte samarbeta” Han menar att lösningen är just att vi behöver flera lösningar inte endast en.

Företaget Northvolt stora batterifabrikssatsning på hållbara batterier i Skellefteå tas upp som ett gott exempel. Emma Nehrenheim på Northvolt är tydlig i frågan om företagets hållbarhetsprofil ”Klimatförändringarna är högsta prioritet och Northvolt vill vara en del av lösningen genom att bland annat tänka återvinning i alla led och inte kompromissa med det gröna.” Hon betonar att hela affärsplanen bygger på hållbarhet allt från ren energi, metallutvinning till att faktisk producera batterier lokalt.

Energy ConFusion visade upp många innovativa bolag som fokuserar på energieffektivisering och nya energilösningar både på den nationella och internationella arenan. Det är med glädje vi får ta del av att alla föredragshållarna belyser vikten av hållbarhet och att samverka med andra. Det är något som vi på Processum verkligen kan skriva under på.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.