För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Förutom att tydliggöra vilka mål som måste uppnås för hållbar utveckling på global nivå, är Agenda 2030 också ett viktigt verktyg i det regionala och nationella arbetet.

Bild Agenda 2030 nyhetsbrev

Med finansiering av VINNOVA har RISE Processum genomfört ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen om Agendan, både internt och i klustret, samt att ta fram en handlingsplan för att tydligare integrera Agenda 2030 i verksamheten.

– I vår roll som klustermotor bör vi vara en inspiratör och förebild för arbetet med Agenda 2030, men syftet med projektet är också att ta tillvara på den kunskap kring Agendan som redan finns i klustret och dela erfarenheter med varandra, säger Frida Niska, projektledare hos Processum.

Ett antal utbildningstillfällen och workshops har arrangerats inom organisationen och engagemanget har varit stort, både bland medarbetare och i klustret. Det har mynnat ut i ett gediget material, som nu är basen i den handlingsplan som är under framtagning.

– Genom Agenda 2030 blir vår uppgift ännu tydligare. För att vi ska nå alla 17 mål på ett globalt plan behövs mer forskning och nya innovativa lösningar. Det blir ytterligare en drivkraft för oss i vårt arbete, säger Frida Niska.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.