RISE Processum har såväl utrustning som en stor kompetensbank när det gäller hydrotermiska processer, både för karbonisering och förvätskning av biomaterial.

I Processums välutbyggda pilotpark finns numera utrustning med möjligheter till såväl mindre batch- och semi-kontinuerliga tester som mer industrirelevanta kontinuerliga tester av både HTC och HTL.

bild HTL

I ett specialbyggt rum, designat för att genomföra reaktioner vid höga temperaturer och högt tryck på ett säkert sätt, står den nya demonstrationsanläggningen. Anläggningen går att styra från rummet intill med överblick över vad som sker.

En hydrotermisk process är en teknik att under högt tryck och höga temperaturer förvandla en vattensuspension av biomassa eller annan råvara till gas, vätska eller fasta komponenter.

– Hydrotermiska processer har fördelen att du kan jobba med blöta material, råvaran behöver inte torkas först, berättar Tomas Gustafsson, senior forskare på Processum. Det är också en miljövänlig process då det går åt mindre energi och att vi dessutom nyttjar förnybara råvaror för konvertering till olja och kol till exempel.

Att behandla råvara med hydrotermiska processer är ett sätt att åstadkomma ett högre värde och ett breddat användningsområde av bland annat restströmmar från massa- och pappersindustrin. Förvätskningsprocessen är därför en viktig pusselbit för att öka lönsamheten till exempel i ett bioraffinaderi.

– Processum har investerat i en kontinuerlig HTL-pilot som vi kan använda för att få fram tillräckliga mängder råolja som kan testas i olika uppgraderingsmetoder. Vi hoppas uppnå den kvalitet som krävs för vidare användning som råvara för biodrivmedel, gröna kemikalier och material. Det faktum att vi har med företag och forskningsinstitut som täcker hela värdekedjan gör det hela mycket intressant och lovande, säger Tomas.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.