Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske. Här har syrgasblekning och Kappa-Batch av stor betydelse för massaindustrin utvecklats och huset rymmer idag en rad avancerade och unika pilotutrustningar för MoRe och RISE Processum.

 Firande Lab 48

Från vänster: Stefan Svensson, VD MoRe Research, Carl Kempe, Styrelseordförande MoRe Research, Karin Johnson, Forskningschef RISE Processum och Sture Noréus, tidigare VD MoRe Research

MoDo tog 1941 det första steget mot en central forskningsenhet genom byggandet av Lab 41 i Örnsköldsvik, huvudsakligen för kemiutveckling. År 1948 utökades den centrala forskningsverksamheten med bygget av Lab 48 med en omfattande pilotutrustning och här har en rad för industrin viktiga uppfinningar och innovationer gjorts under åren. Uttrycket ”Tänk om dessa väggar kunde tala” gäller i högsta grad för Lab 48:s första sjuttio år!

Sture Noréus är mannen bakom syrgasdelignifieringen liksom uppfinnare av kokarstyrningssystemet, som båda utvecklades i Lab 48:

– Genom närheten till Domsjö Fabriker bedrevs från början huvudsakligen utveckling inom sulfit och dissolving. Reaktorer för massatillverkning installerades och viskosmassautvecklingen var mycket betydande med två relativt stora spinnmaskiner som kördes på skift under många år. Den ena har för övrigt kommit till heders igen eftersom MoRe har många kundprojekt inom viskos och dissolving.

– I Lab 48 utvecklade vi också tekniken för syrgasdelignifiering vilket gjorde att industrin relativt snabbt kunde sluta använda klorgas som blekningskemikalie. Den liksom styrsystemet för batchkokning var av stor betydelse för bildandet av MoDo-Chemetics. Mycket arbete tillsammans med Domsjö resulterade till att sodapannor installerades, vilket var ekonomiskt betydelsefullt samtidigt som
stora miljöförbättringar uppnåddes.

– RISE Processum tog 2011 beslutet att bygga upp en pilotpark för bioteknisk och kemisk forskning inom bioraffinaderiområdet, säger Karin Johnson, Forskningschef för RISE Processum. Sedan dess har vi investerat i ett antal avancerade pilotutrustningar och samtliga är placerade i Lab 48. Vi har bioreaktorer för fermentering och enzymbehandlingar, ett explosionssäkert rum för kemiska synteser, en stor förbehandlingsreaktor samt reaktorer för HTL- och HTC-processer. Tillsammans med industripartners, institut och universitet bedriver vi här en lång rad forskningsprojekt och kunduppdrag inom kemi och bioteknik.

Lab 48 må från utsidan ha samma utseende som för sjuttio år sedan, men invändigt bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning med bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.