Zhao bild hemsida

Zhao Wang, med en PhD från Umeå universitet har anställts i RISE Processums Bioteknikgrupp som Seniorforskare. Hon kommer att, bland andra projekt, delta i utvecklingsarbetet av förbehandling av lignocellulosa liksom inom området bakteriell nanocellulosa.

– 2007 började jag studierna i kemiteknik vid Beijing Institute of Technology Beijing i Kina och fick min Bachelor of Engineering 2011, berättar Zhao Wang. Under studietiden erhöll jag under fyra år Academic Excellence Award, vilket varje år ges till de tio bästa procenten studenter.

– Jag ville komplettera mina studier med en Master utomlands och studerade därför vid Umeå universitet i ytterligare två år och fick min Master 2013. Examensarbetet handlade om förbehandling och hydrolys av biomassa i form av lignocellulosa för produktion av socker. En del av arbetet var att undersöka hur olika temperaturer och tryck påverkar pelletering av asp, björk och gran liksom den efterföljande hydrolysbehandlingen.

– Därefter fortsatte jag med doktorandstudier i samma grupp, ledd av professor Leif Jönsson. Under doktorandtiden ledde och avslutade jag fem projekt och publicerade sex forskningsartiklar. Doktorandarbetet omfattade studier av resistensen hos ved mot biokemisk omvandling inklusive råvaruegenskaper, förbehandling, försockring och fermenteringsbarhet.

– Jag studerade den kemiska sammansättningen och strukturella faktorer hos tre vedtyper och GMO-plantor samt utvärderade den enzymatiska omvandlingspotentialen av dessa lignocellulosamaterial. De optimala villkoren för förbehandlingsmetoder av tre biomassor med utspädd syra, joniska vätskor och ångexplosion för att förbättra enzymatisk konvertering av lignocellulosamaterial undersöktes och tolkades. Jag fastställde också gradering av toxiciteten hos tio detekterade inhibitorer i förbehandlingsvätskan som orsakade inhibering av mikroorganismer vid fermentering av pentos och hexos. Den stora betydelsen av proteinbioinformanter vid adsorption av individuella svampproteiner för ligninpreparering utvärderades med metoder som proteinanalyser, analyser av enzymaktiviteter samt proteinanalyser.

– Efter disputationen sökte jag arbete och skickade en ansökan till Processum, fick det här jobbet och nu är jag i Bioteknikgruppen. Ett av mina första forskningsområden är i projektet för bakteriell nanocellulosa, ett område med stor potential inom många framtida applikationer. Jag kommer också att delta i single cell-projekt, ett område inom vilket Processum framgångsrikt forskat i flera år.

– Det är verkligen fantastiskt att så många duktiga forskare från andra delar av världen ser Processum som en attraktiv arbetsgivare med en rad stimulerande projekt på gång, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Zhao Wang har en intressant forskningsbakgrund och hennes erfarenheter kommer att vara betydelsefulla i våra projekt.

Slutligen Zhao, vad gör du när du inte arbetar?

– Just nu bor jag i Umeå och där har jag många vänner som jag umgås med. Jag gillar också att resa liksom att vandra i naturen. På den musikaliska sidan spelar jag ett traditionellt kinesiskt stränginstrument som heter zither, slutar Zhao.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.