Shubhankar bild hemsida

Shubhankar Bhattacharyya är sedan augusti anställd som seniorforskare i Processums Kemigrupp. Han har en gedigen bakgrund i kemi med en PhD från Defence R & D Establishment, Gwalior i Indien. Nu senast kommer han från en treårig post doc-tjänst vid Luleå tekniska universitet.

Efter min disputation i Gwalior i Indien 2015 sökte jag efter en passande post doc- tjänst vid ett skandinaviskt universitet eftersom jag ville till ett svalare klimat, säger Shubhankar Bhattacharyya. Jag är uppvuxen i nordöstra delen av Indien och jag trivs egentligen inte i temperaturer över 30 °C, så när jag erbjöds en post doc-tjänst vid Luleå tekniska universitet var det lätt att tacka ja. Speciellt som jag gillar att fjällvandra på min fritid.

Shubhankar Bhattacharyya tog en BSc i kemi från City College, Calcutta University under åren 2003-2006 och en MSc åren 2006-2008 i organisk kemi vid D. B. Science College, RTM Nagpur University i Indien. Doktorandstudierna genomfördes vid Defence R & D Establishment, i Gwalior i Indien och omfattade utveckling av nya reagens och metoder för syntes av svavel, syre och kväve innehållande heterocykler samt utveckling av nya metoder för alkylering av aminer genom oxidativ aminering av aldehyder.

– Post doc-arbetet fokuserade på joniska vätskor och karakterisering av lignin. Jag gjorde exempelvis syntes och karakterisering av joniska vätskor, där jag studerade upptag och lagring av koldioxid, baserade på ortoboratjoniska vätskor. Arbetet innefattade även kemisk funktionalisering av lignin.

– Min första uppgift hos Processum är att jobba i projektet Cellu-PLA där jag ska skala upp en laborativ metod att isolera mjölksyra producerad från skogsbaserat socker och polymerisera det till ett plastmaterial, PLA. Projektet är ett intressant och bra exempel på samarbete mellan Processums Kemi- och Bioteknikgrupp.

– När jag inte är på jobbet tycker jag om att fjällvandra och i norra Skandinavien finns det gott om sådana områden. Under åren i Luleå har jag fjällvandrat i Norge, Sverige och Finland och nu ser jag fram emot att upptäcka världsarvet Höga Kusten, avslutar Shubhankar.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.