bpr besÃk webb

 

Kursen “Biorefinery Pilot Research” ingår i “Bio4Energy Graduate School on the Innovative Use of Biomass”. 17-18 september besökte 11 studenter RISE Processum, MoRe Research och Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik för att studera piloterna här.

Kursdeltagarna består av doktorander och industrirepresentanter som genom studiebesök och demonstration av piloter, lektioner och laborationer får kunskap om de pilotresurser som finns i klustret. En viktig del i kursen är också kunskap om viktiga faktorer vid forskning i större skala inom bioraffinaderi och bioenergi. I kursen ingår också en projektuppgift, oftast en fallstudie av en teknisk innovation relaterad till någon av piloterna i klustret.

Det här är en viktig kurs eftersom den dels tar upp frågor som rör uppskalning av lyckade forskningsresultat i laboratorieskala och dels visar på de stora möjligheter som piloterna i regionen erbjuder, säger Francesco Gentili, ansvarig för kursen Biorefinery Pilot Research. Ju fler forskare och industrirepresentanter som känner till var och vilka piloter som finns, desto snabbare kan intressanta forskningsresultat skalas upp och så småningom komma ut på en marknad.

Processum har en omfattande pilotpark inom bioteknik och kemi och piloterna är tillgängliga för alla, säger Björn Alriksson, Gruppchef Bioteknik. Genom att köra försök i pilotskala, baserade på lyckade laboratorieförsök, kan vi dels ta fram produkter i större mängder och dels se hur en process fungerar under mer industrinära förhållanden. Därför stöder vi helhjärtat Bio4Energys kurs ”Biorefinery Pilot Research.

I kursen ingår även studiebesök hos RISE Energy Technology Centre och Piteå Science Park liksom till Bioendevs torrefieringspilot i Holmsund samt till Processums och SLU:s algpilot hos Umeå Energis Dåvaanläggning.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.