Gruppbild GBS webb

I projektet Green Bioraff Solutions (GBS) är målet att producera biologiskt nedbrytbar plast (PLA) såväl som aktivt kol, från sågspån och fiberslam som är biprodukter från sågverks- och massa- och pappersindustrin. Med bark, en annan biprodukt från dessa industrier, är planen att producera tanninbaserade skum som är kända för deras höga brandmotstånd. Målgruppen består av råmaterialleverantörer, sågverks- och massa- och pappersindustrin och slutanvändarna, t.ex. kompositföretag eller byggföretag.

Intressenter från industrin är Domsjö Fabriker, Sveaskog, Setra Group, Holmen, SCA, SEKAB, Kokkola Biorefinery, St1, UPM och Polarbröd.

Den 12-13 september var det kick-off för GBS i Karleby, Finland. Projektet planerades, givande diskussioner fortlöpte och gruppen besökte också de finländska projektparternas laboratorier.

Det gränsöverskridande samarbetet och kunskapsutbytet fortsätter efter projektet Bioraff Botnia med samma projektpartners.

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.