Linna 250 pxLinnéa Häreskog går sista året på civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå universitet och gör nu sitt examensarbete hos Processum. Examensarbetet omfattar en studie av hur en fullskalig HTC-anläggning (Hydrothermal Carbonization) skulle kunna integreras med ett bioraffinaderi.

– Jag sökte till civilingenjörsprogrammet i Energiteknik för att jag ville hålla på med vindkraft, berättar Linnéa Häreskog. Under utbildningen såg jag att det finns så mycket mer att arbeta med inom energiområdet, allt ifrån industri till husbyggnad. Som en del av studierna gjorde vi ett förbränningsprojekt för SCA Obbola med syfte att hitta rätt blandning av slam, bark och fiberrejekt för att minimera sintring i barkpannan. De senaste tre åren har jag har även sommarjobbat som labtekniker på processlaboratoriet hos SCA Obbola.

– HTC är en teknik som ger möjlighet att uppgradera bioslammer av olika slag till biokol som kan användas till förbränning. Mitt exjobb går ut på att teoretiskt beräkna energikonsekvenserna av en fullskalig HTC-anläggning som integreras i ett bioraffinaderi. Idag finns endast ett par stycken fullskaliga HTC-anläggningar beslutade eller i drift i världen, varför faktiska data från praktisk drift samlade under en längre tid saknas, eller är inte offentligt tillgängliga.

– Till arbetet har jag kontaktat flera massa- och pappersbruk längs norrlandskusten och fått analyser av slam från de flesta av dem, fortsätter Linnea. Indata till mitt examensarbete kommer dels från en kartläggning av energiflöden hos industrierna på Domsjöområdet, och dels från analyser av olika slammer som gjorts av vår HTC-partner. Baserat på dessa data gör jag teoretiska beräkningar och resultaten av mitt examensarbete kommer att öka kunskapen om hur integrering i full skala av HTC-anläggningar kan ske och vilka konsekvenser det kan få.

– Det är ett kul exjobb inom ett intressant framtidsområde för skogsindustrin. Jag tycker att det är viktigt med en stark skogsindustri i Norrland och att man på olika sätt kan utnyttja avfall till något bra, som exempelvis slam som kan bli biokol och användas till förbränning.

När du inte studerar och exjobbar, vad gör du då?

Under grundskolan gick jag i Umeå musikklasser och sjunger nu i Umeå Studentkör som första altstämma och är dessutom ordförande för kören. Vi är ca 40 studenter från universitetets alla fakulteter och sjunger på årligen återkommande arrangemang som promoveringar och valborgsfirande men vi anordnar också egna konserter som t ex den traditionella julkonserten i december.

Dessutom gillar jag att träna, företrädesvis på IKSU, och på hösten jagar jag älg i Lyckseletrakten, slutar Linnéa.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.