Hon är kvinnan som veckan efter hon tillträdde på den nybildadetjänsten som hållbarhetsstrateg på Övik Energi, även klev på uppdraget att sitta i Processums intresseförenings styrelse. Emma efterträder avgående Rickard Pellny.

I den nybildade tjänsten som hållbarhetsstrateg ska Emma stärka bolagets hållbarhetsarbete med målet att bli klimatneutral 2025 samtidigt som hon också är FoU ansvarig.

-Det händer jättemycket i energibranschen just nu och att arbeta i ett företag som har miljöpåverkan som en naturlig följd av sin verksamhet ställer stora krav. Vi måste ta klimatfrågan på allvar och agera strategiskt. Säger Emma

Emma har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor då hon jobbat i projektfinansierad verksamhet i både på privata och offentlig sektor. Hon har ett brett nätverk både nationellt och internationellt som hon hoppas få användning för.

-Att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda ligger mig varmt om hjärtat och jag ser stor potential i vårt bioraffinaderiområde. Med spänning ser jag framemot att fortsätta ökaintresset och engagemanget för ett hållbart nyttjande av dess råvara och utbudet av tjänster och produkter.

Hållbarhet skall vara ett naturligt driv, vi vill vara en drivande part i omställningen mot ett mer hållbart energisystem och möte kundernas behov och efterfrågan menar Emma.

Det hon ser mest fram emot i sin nya roll i styrelsen är att lära sig mer om Processum, all kunskap som finns i organisationen och alla möjligheter som skogen har att erbjuda.

Emma Ödling är född och uppvuxen på Hornön och efter att ha bott 12 år i Umeå flyttade hem igen 2015. Det många inte vet om Emma är att hon har tävlat i SM i bugg och även vunnit priser när hon var yngre. Undra om det kan komma väl till pass då Övik Energi skall dansa in i 2025 som klimatneutral.

Vi på RISE Processum hälsar henne varmt välkommen in i styrelsen.

För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Förutom att tydliggöra vilka mål som måste uppnås för hållbar utveckling på global nivå, är Agenda 2030 också ett viktigt verktyg i det regionala och nationella arbetet.

Bild Agenda 2030 nyhetsbrev

Med finansiering av VINNOVA har RISE Processum genomfört ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen om Agendan, både internt och i klustret, samt att ta fram en handlingsplan för att tydligare integrera Agenda 2030 i verksamheten.

– I vår roll som klustermotor bör vi vara en inspiratör och förebild för arbetet med Agenda 2030, men syftet med projektet är också att ta tillvara på den kunskap kring Agendan som redan finns i klustret och dela erfarenheter med varandra, säger Frida Niska, projektledare hos Processum.

Ett antal utbildningstillfällen och workshops har arrangerats inom organisationen och engagemanget har varit stort, både bland medarbetare och i klustret. Det har mynnat ut i ett gediget material, som nu är basen i den handlingsplan som är under framtagning.

– Genom Agenda 2030 blir vår uppgift ännu tydligare. För att vi ska nå alla 17 mål på ett globalt plan behövs mer forskning och nya innovativa lösningar. Det blir ytterligare en drivkraft för oss i vårt arbete, säger Frida Niska.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.

Att kunna förvandla blött slam till energirik bioprodukt. Det är företaget C-greens affärsidé.

Ett miljömässigt hållbart sätt att få användning av ett annars oanvändbart material.

Tillsammans med bland andra RISE Processum har de kunnat förverkliga sin affärsidé.

Företaget C-green startade 2015. Ägarna hade innan det arbetat som konsulter och i en av studierna undersökt möjligheterna att med hjälp av Hydrotermisk Karbonisering förvandla restprodukter, som till exempel blöt biomassa, till en värdefull HTC-produkt.

– Vi såg stor utvecklingspotential i metoden och deltog med vårt processkoncept i en tävling, Ingmar Kroon Award, berättar Fredrik Lundqvist, en av grundarna av företaget C-green. De trodde också på idén och vi vann första pris som bestod av tid i KTH Green House Clubs laboratorium och pengar för vidare undersökning. Där och då kände vi att vi ville satsa på det här. Vi fick hjälp att patentera vår idé och registrera företaget.

C-green byggde upp en pilotanläggning för HTC vid Processum och MoRe Research lokaler i Örnsköldsvik vilken varit i drift sedan 2017.

– Jag upplever att intresset är stort, berättar Fredrik. Under stora delar av 2017 och 2018 har anläggningen haft hög beläggning.

Bild c green nyhetsbrev

Thomas Nordlander och Oskar Nilsson från RISE Processum tillsammans med Fredrik Lundqvist på C-Green

C-green har sitt huvudkontor i Solna men har ändå valt att placera pilotanläggningen i Örnsköldsvik. Här finns infrastruktur i form av lokaler, mek- och instrumentkompetens samt att man har en vana av att bygga pilotutrustningar.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med Processum där deras ingenjörer hjälper oss att drifta anläggningen och med More Research i vars lokal utrustningen står för närvarande. Tack vare dem och flera andra samarbetspartners har vi kunnat bygga och driva anläggningen. Eftersom vi sitter i Solna har vi inte alltid möjlighet att själva åka upp och sköta driften. Processums personal vet hur den fungerar och kan då hoppa in istället. Dessutom har både Processum och MoRe Research möjlighet att nyttja anläggningen för sina egna behov. Det är ett produktivt givande och tagande.

Nu planerar C-greens ägare att göra utrustningen mobil för att kunna resa runt och i praktiken kunna visa fördelarna med metoden i långtidsförsök. Dessutom pågår projektering och byggnation av en fullskalig anläggning för HTC, även det sker i Örnsköldsvik.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.

Traineeprogram var inte vad Maria Karlström hade tänkt sig efter examen. Men nu, sex år senare konstaterar hon att utan det hade hon inte varit där hon är idag. Hon har inte ångrat sig en sekund.

Maria Karlström tog examen som civilingenjör i energiteknik vid Umeå Universitet 2013. Planen var att börja jobba direkt som energiingenjör. Men medan Maria sökte jobb dök RISE Processum och Åkrokens traineeprogram upp. Eftersom Maria har ett grundintresse för regionen och för skogsindustrin kände hon att hon måste skicka in en ansökan.

Bild Maria nyhetsbrev

Traineeprogrammet var unikt så till vida att fyra traineer fick möjlighet att under ett år rotera på fyra olika företag, istället för inom ett och samma som är det traditionella. Dessutom ingick en hel del arbete med personlig utveckling samt kontakt med en mentor under hela programmet. Det sistnämnda skulle visa sig ha stor betydelse för Maria.

Maria fick en av fyra platser på traineeprogrammet och valde att tacka ja. Hon startade med placering på Eurocon, ett konsultbolag inom teknikutveckling. Utmaningen var att hitta meningsfulla uppgifter för en nyutexaminerad energiingenjör. Lösningen blev en plats på MOPSsys som var ett intressebolag till Eurocon och som utvecklar, säljer och underhåller IT-produkt lösningar för Pappers- och massindustrin. Efter det passerade hon en placering på Metsä Board i Husum bland ett gäng andra energiingenjörer, en placering på Akzo Nobel i Sundsvall där hon fick jobba med en energikartläggningsuppgift och en på SCA Bollsta där uppgiften var ett förbättringsarbete.

– Det är värdefullt att ha fått insyn i och träffa människorna på alla fyra företagen, konstaterar Maria. Det känns som att vi tack vare traineeprogrammet rev av flera års arbetslivserfarenhet på ett år.

Utöver företagsplaceringarna fick traineerna kunskap i affärsutveckling och personlig utveckling genom Åkroken och Idéforum. Under hela traineetiden träffade Maria också sin mentor Jonas Mårtensson, vd på SCA Timber med jämna mellanrum.

– Han fick mig att fundera på om jag ville utveckla specialistsidan av mig själv eller ledarskapssidan. Och kanske manipulerade han mig lite mot ledarsidan, säger hon med ett skratt. Han omvandlade min syn på mig själv, från specialist till ledare. Han coachade väldigt målmedvetet tror jag.

Traineeprogrammet innebar inga garantier om anställning, varken för traineerna eller de deltagande företagen. Dessutom finns tydliga regler för när det är tillåtet att börja föra samtal om eventuell anställning. När den tiden hade passerat tog Hans Hallin på MOPSsys kontakt med Maria och undrade om hon var intresserad av att komma tillbaka.

MOPSsys verksamhet låg ju egentligen längst ifrån det jag utbildat mig till. Men jag kände som Hans att vi hade funkat bra ihop och ville gärna ge det en chans.

Hon började som systemingenjör på företaget. Men nu, fyra år senare är hon vice vd.

– Tack vare traineeprogrammet fick jag bevis för att jag kan leverera, och på kort tid. Jag fick chans att bygga upp självförtroendet och en tro på min egen förmåga. Utan det hade jag inte varit där jag är idag, på många sätt. Jag har inte ångrat mig en sekund.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.

Marco Lucisano är sedan 1 augusti 2018 chef för divisionen Bioekonomi inom RISE, efter att tidigare varit vice vd för enheten Papperstillverkning och förpackningar. Med uppdraget kom även jobbet som styrelseordförande i RISE Processum.

– Det här måste vara ett av de roligaste jobben i närtid. Vi människor som råkar leva just nu och har valt att jobba med industriell omställning kan verkligen få göra skillnad på riktigt, säger han.

Marco bild webMarco Lucisano, divisionschef RISE

Enligt Marco Lucisano beror denna unika chans på de globala hållbarhetsmålen som nu bryts ner till nationella mål, samtidigt som de stora bolagen i lika stor utsträckning sätter mål på sig själva. Tillsammans ger riktlinjerna och drivkraften en gemensam rörelse i rätt riktning.

– Det skandinaviska bidraget till bioekonomin handlar till stor del om skogsindustrin. Klustret vid norrlandskusten, med Processum som nav, är en motor för omställningen. Dessutom är regionen stark inom de två mycket relevanta delarna energiförsörjning och grön kemi.

Processum ligger centralt placerat i en region med spetskompetens inom bioraffinaderi, upparbetad infrastruktur, industriell vana och nära koppling till akademi med verksamhet inom fältet.

– Inget blir bra. Vi får göra det bra. Processums sätt att göra det är via nätverk, möten, forskning, kompetens och utveckling, säger Marco Lucisano.

Som Sveriges största forskningsinstitut har RISE forskning, utveckling och innovation kopplat till skogsråvara. Detta innebär stora möjligheter till breda samarbeten med multi-branschapproach.

Test- och demonstrationsanläggningar är avgörande för att skynda på förändringen mot ett hållbart samhälle. Detta då det snabbt går att komma fram till om en produkt är kommersiellt gångbar. RISE äger merparten av pilot- och demoanläggningarna i Sverige, med Processums pilotpark som en väsentlig del.

– Världen rör sig och tiden till innovation måste vara snabb. Både för miljön och för att stå sig i konkurrensen. En del av vår roll inom RISE är att hjälpa till med det. Både som en teknisk möjliggörare, en katalysator till nätverk och testbädd för nya idéer. Processum har redan allt detta i sitt DNA. Därför är vi också en bra plattform för deras fortsatta tillväxt.

Marco Lucisano anser att regionen längs norrlandskusten är en intressant smältdegel, med möjlighet att vara hållbart framgångsrik.

– När den här typen av ”hot spots” uppstår vet man att de kommer att driva utvecklingen framåt. Jag är helt säker på att Processum kommer att fortsätta växa och att RISE vill fortsätta att växa med dem, avslutar Marco.

Det här är en artikel ur vår verksamhetsberättelse för 2018. Är du nyfiken på att ta del av mer från vår verksamhet hittar du hela verksamhetsberättelsen här.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.