Under torsdagseftermiddagen den 10 oktober besöktes RISE Processum av vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, som tillsammans med kollegor inom vänsterpartiet var intresserade av att få veta mer om RISE Processum och att få diskutera frågor kring skogen och klimatet.

Eftermiddagen började med att Jonas Joelsson berättade om RISE verksamhet inom bioraffinaderiormådet och samarbetet mellan aktörerna i regionen. Det var en intresserad grupp som ställde många frågor.

”Hur kan man se till att man nyttjar råvaran på bästa sätt” var en av frågorna som Jonas Sjöstedt ställde.  

Förutom RISE Processum var även två av medlemsföretagen inom Processums intresseförening med under eftermiddagen. Mattias Vesterlund från Holmen berättade om hur de arbetar med att bruka skogen effektivt och hållbart. Ylwa Allvarsdotter från SEKAB berättade om deras verksamhet och redogjorde för förutsättningarna för svensk biodrivmedelsproduktion. ”Var finns bäst potential för inhemsk drivmedelsproduktion och vad krävs för att realisera potentialen?” var frågor av särskilt intresse för besökarna. Därefter visade Gunnar Westin vårt Showroom med exempel på produkter som vi jobbar med och dess användningsområden. De han även med en snabb rundvandring bland våra piloter. Det var en nöjd grupp som hastade vidare till nya möten under kvällen.

Magnus Hallberg avgår som vd för RISE Processum. Den 1 januari 2020 blir han chef för en nybildad avdelning där RISE samlar sin kompetens inom området bioraffinaderi och energi. RISE Processum blir en del av denna avdelning. För att fokusera på övrig verksamhet inom RISE inför den bredare satsningen väljer Magnus Hallberg att kliva av vd-rollen.

 Karin och Magnus web

Karin Johnson och Magnus Hallberg. Foto: Helena Näsström, RISE Processum

Tillförordnad vd för RISE Processum från 1 oktober till dess att ny vd är på plats blir Karin Johnson som idag är Forskningschef för RISE Processum.

 Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015.

Med kraftsamlingen av kompetenser som vi gör i den nya avdelningen kan vi skapa mer värde för våra kunder. RISE Processum blir en del av denna avdelning. Under senare år har RISE Processum alltmer tagit rollen som regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Jag är övertygad att denna position kommer att bestå under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum.

I samband med att Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser till Örnsköldsvik för att presentera budgetpropositionen för 2020 och delta i Landsbygdskonferens Höga Kusten besökte hon även RISE Processum.

Det är en entusiastisk minister som kommer med sällskap av bland annat Per Nylén och Carolina Sondell politiker från Örnsköldsvikskommun. Magnus Hallberg VD på RISE Processum berättar om verksamheten, produkter som tagits fram samt våra utmaningar. Därefter tar Marco Lucicano på RISE vid och berättar om RISE bioekonomi division och Jerker Jäder berättar om SCAs pågående bioraffinaderisatsningar. Monica Normark från SEKAB berättar om bland annat deras CelluAPP teknologi.

Ministern är intresserad och insatt i ämnet. Hon ställer många frågor bland annat om vilken produkt som har störst betalningsförmåga och om investeringar.

Landsbygdsministern tycker att det som berättas bekräftar den bild hon har över svensk skogsindustri. ”Jag är väldigt exalterad över alla möjligheterna från skogen” säger landsbygdsministern."

Besöket av slutas med en rundtur i bioteknik pilotlabbet.

Med på bilden är: Carolina Sondell, Jerker Jäder, Monica Normark, Magnus Hallberg. Jennie Nilsson, Pär Nylén, Marco Lucicano samt Karin Johnson

BizMakers skogliga Accelerator (Forest Business Accelerator) är ett samarbete mellan SCA, IBM och Processum. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill skala upp sina skogliga innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. En av deras gruppträffar var här hos oss på Processum.

Under dagen fick bolagen information om Processum från bland annat Gunnar Westin som berättade om våra kompetenser i processteknik inom kemi och bioteknik där vi är riktigt starka. Därefter fick även-MoRe Resarch och Maria Edblad berätta om verksamheten som inryms i samma lokaler som Processum. Adam Wikström från RISE SMF nod berättade om möjligheter för små och medelstora företag att hitta rätt expertis inom RISE.

Förutom information om våra kompetenser och möjligheter så fick deltagarna ett studiebesök bland piloterna som finns i lokalerna på siten. En komentar från deltagarna var från Eric Tjernberg från Biocompost ”Jag är imponerad över anläggningarna som Processum har.

Dagen avslutades med att acceleratorföretagen fick pitcha sitt företag och sedan sitta i Workshop med några av Processums medlemsföretag för att hitta samarbetsmöjligheter eller affärsmöjligheter.

”Jätteintressant dag. Jag ser massor med möjligheter. Jag uppskattar verkligen den öppna dialogen vi haft mellan bolagen.” säger Gun Blom-Lundgren från IBM

Årets uttagna företag är: Plantvation, Cinis Fertilizer, Biocompost, Prediktera och Calejo Industrial Intelligense

Läs mer om acceleratorn och årets företag på: https://www.bizmaker.se/forest/

Regional utveckling är i fokus när Civilministern är ute på en endags turné i Örnsköldsvik. En av programpunkterna på agendan var ett besök hos oss på RISE Processum. Besöket handlade om hur staten kan främja lokal och regional utveckling och RISE Processums arbete i regionen. Karin Johnson, forskningschef på RISE Processum, berättade om vår verksamhet och hur vi arbetar med regional utveckling och statens och kommunens betydelse för forsknings- och utvecklingsarbetet som bedrivs inom bioraffinaderiområdet. Ministern var imponerad över all forskning som bedrivs här i alla våra piloter och i Biorefinery Demo Plant. Då tiden var begränsad hann vi inte visa allt, men det kan komma fler tillfällen. 

”Jag kommer jättegärna tillbaka” säger Ardalan Shekarabi.

Med på bilden från vänster Ingemar Nilsson, Karin Johnson, Ardalan Shekarabi, Per Nylén, Marie-Louise Wallberg


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.