En drönare som mäter volymer av skogsbestånd och en flishugg som effektiviserar flisningsprocessen. Det är några av innovationerna som fått utvecklas inom ramen för BizMakers Forest Business Accelerator och som nu tagit fram helt nya lösningar för skogsindustrin.

De bolag som har deltagit i årets accelerator har genererat fantastiska resultat. Det handlar om stora effektiviseringar för skogsindustrin och i flera fall om helt revolutionerande teknik, säger Monica Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Bild nyhetsbrev Forest Business Accelerator

Från vänster Magnus Viström, Innovationschef SCA, Monica Vestberg, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator och Nicklas Boström, vd för Multi Channel Sweden.

Forest Business Accelerator är ett samarbete mellan SCAIBM, RISE Processum och BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. Genom programmet genereras helt nya lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. Förutom skräddarsydd affärscoachning från BizMaker för snabb kommersialisering och internationalisering har deltagarna även haft tillgång till SCA, IBM och RISE Processums branschspecialister, avancerade teknikplattformar och värdefulla nätverk.

Ta del av hela pressmeddelandet här

Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske. Här har syrgasblekning och Kappa-Batch av stor betydelse för massaindustrin utvecklats och huset rymmer idag en rad avancerade och unika pilotutrustningar för MoRe och RISE Processum.

 Firande Lab 48

Från vänster: Stefan Svensson, VD MoRe Research, Carl Kempe, Styrelseordförande MoRe Research, Karin Johnson, Forskningschef RISE Processum och Sture Noréus, tidigare VD MoRe Research

MoDo tog 1941 det första steget mot en central forskningsenhet genom byggandet av Lab 41 i Örnsköldsvik, huvudsakligen för kemiutveckling. År 1948 utökades den centrala forskningsverksamheten med bygget av Lab 48 med en omfattande pilotutrustning och här har en rad för industrin viktiga uppfinningar och innovationer gjorts under åren. Uttrycket ”Tänk om dessa väggar kunde tala” gäller i högsta grad för Lab 48:s första sjuttio år!

Sture Noréus är mannen bakom syrgasdelignifieringen liksom uppfinnare av kokarstyrningssystemet, som båda utvecklades i Lab 48:

– Genom närheten till Domsjö Fabriker bedrevs från början huvudsakligen utveckling inom sulfit och dissolving. Reaktorer för massatillverkning installerades och viskosmassautvecklingen var mycket betydande med två relativt stora spinnmaskiner som kördes på skift under många år. Den ena har för övrigt kommit till heders igen eftersom MoRe har många kundprojekt inom viskos och dissolving.

– I Lab 48 utvecklade vi också tekniken för syrgasdelignifiering vilket gjorde att industrin relativt snabbt kunde sluta använda klorgas som blekningskemikalie. Den liksom styrsystemet för batchkokning var av stor betydelse för bildandet av MoDo-Chemetics. Mycket arbete tillsammans med Domsjö resulterade till att sodapannor installerades, vilket var ekonomiskt betydelsefullt samtidigt som
stora miljöförbättringar uppnåddes.

– RISE Processum tog 2011 beslutet att bygga upp en pilotpark för bioteknisk och kemisk forskning inom bioraffinaderiområdet, säger Karin Johnson, Forskningschef för RISE Processum. Sedan dess har vi investerat i ett antal avancerade pilotutrustningar och samtliga är placerade i Lab 48. Vi har bioreaktorer för fermentering och enzymbehandlingar, ett explosionssäkert rum för kemiska synteser, en stor förbehandlingsreaktor samt reaktorer för HTL- och HTC-processer. Tillsammans med industripartners, institut och universitet bedriver vi här en lång rad forskningsprojekt och kunduppdrag inom kemi och bioteknik.

Lab 48 må från utsidan ha samma utseende som för sjuttio år sedan, men invändigt bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning med bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.

NoT-dagarna är en minifestival i teknik som Örnsköldsviks Kommun arrangerar under en vecka. NoT står för naturvetenskap och teknik. Tema för NoT-dagarna är förnyelsebar energi och energiomvandling och varje år har sitt eget element, sol, vind eller vatten.

Under veckan fick vi på RISE Processum chansen att vara med på Fjällräven Center och träffa högstadieelever för att berätta mer om vad vi gör. Erik från det populära programmet "Maxat" var på plats som konferencier och stämningen var på topp!

NoT dagarna Maxat Erik

Genom att delta i NoT-arbetet tränar eleverna på att:

  • lösa problem och föreslå lösningar
  • välja strategier
  • motivera
  • presentera

Målet med dagarna och teknikuppdragen är:

  • att skapa intresse och öka kunskapen för naturvetenskap och  teknik.
  • att eleverna klarar en teknikutmaning, hittar på egna lösningar och stärkas i sitt tekniska självförtroende.
  • funderar över hur saker fungerar

Läs mer om NoT-dagarna hos Örnsköldsviks Kommun

Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial.

 – Green Bioraff Solutions är ett lovande finsk-svenskt forskningsprojekt i vilket vi drar nytta av erfarenheterna och resultaten från det nyligen avslutade projektet Bioraff Botnia, säger Tina Asplund, Chydenius och projektledare för Green Bioraff Solutions.

De tre forskningsprojekten som inryms i Green Bioraff Solutions kommer alla att titta på hur man mest effektivt utnyttjar delar av trädet eller sidoströmmar som råvara. Sågspån är en biprodukt från sågverken och har hittills mest utnyttjats som energi. I ett delprojekt kommer sågspån, liksom fiberslam, att via enzymatisk hydrolys, fermentering och kemisk katalys omvandlas till mjölksyra. Den kommer i sin tur att konverteras till PLA som är en återvinningsbar och nedbrytbar bioplast.

Hand sÃgspÃn GBS bild hemsida

Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast

I ett annat delprojekt kommer aktivt kol för användning i industriella processer och vattenrening att framställas från lignin. Det sker via termokemisk karbonisering av hydrolyslignin, som är en sidoström från bioraffinaderier.

Bark utgör en betydande restprodukt vid sågverk och massabruk och är därför en intressant råvara. I det tredje delprojektet kommer tanniner att extraheras och separeras ur bark för tillverkning av skum för användning i konstruktionsmaterial.

Projektpartners är Karleby universitetscenter Chydenius, som leder projektet och Centria yrkeshögskola i Finland, samt RISE Processum i Sverige. Dessutom finns ett flertal industriföretag med som intressenter i projektet.

– Vårt gränsöverskridande projekt är ett bra exempel på hur kompetenser och pilotutrustningar på båda sidor om Bottenviken utnyttjas för gemensamma mål. Det är både effektivt och kommer att göra nytta för både svenska och finska företag, säger Tina Asplund.

Ett av de industriföretag som finns med som intressent i Green Bioraff Solutions är Polarbröd.

– Polarbröd är femte generationens familjeföretag och vi jobbar med målsättningen att nå full hållbarhet, där förpackningen är en viktig del. Ett steg på vägen är att vi i år gått över till sockerrörspåsar som till 86 % är förnybara, men det finns mer att göra. Här är Green Bioraff Solutions ett intressant projekt för framtiden, säger Anders E Johansson, Vd i Polarbröd AB.       

Green Bioraff Solutions finansieras av Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020(ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge), Österbottens Förbund, Region Västernorrland, Centria, Chydenius och RISE Processum. Hela projektet omfattar ca 1,6 miljoner euro på tre år.

Läs hela pressmeddelandet, ladda ner pressbilder och hitta aktuella presskontakter här

Idag besökte Berit Högman, landshövding i Västernorrlands län, oss på RISE Processum i Örnsköldsvik. Under landshövdingens besök berättade vår vd Magnus Hallberg mer om hur ett långsiktigt samarbete inom triple helix bidragit till den regionala utvecklingen inom skogligt bioraffinaderi. Med under mötet var även bland andra Sören Petersson, vd Holmen Skog, som talade mer om skogsindustrins roll för vårt län och Lars Winter, vd Domsjö Fabriker, som berättade mer om bioraffinaderi idag och i framtiden. 

LandshÃvdingen besÃk november 2018

På bilden från vänster: Anna-Britta Åkerlind (C), oppositionsråd Örnsköldsviks Kommun, Vanja Östman, tillväxtchef Örnsköldsviks Kommun, Elvy Söderström (S), ordförande landstingsfullmäktige, Per Nylén (S), kommunalråd Örnsköldsviks Kommun, Magnus Hallberg, vd RISE Processum, Sören Petersson, vd Holmen Skog, Berit Högman, landshövding Västernorrlands län, Lars Winter, vd Domsjö Fabriker, Mathias Westerlund, regionschef Holmen Skog.

 


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.