Behöver du rådgivning kring en spännande bioraffinaderiidé? Eller har du kommit lite längre och vill ta nästa steg i utvecklingen på väg mot kommersialisering med stöd av våra forskare, nätverk, eller den unika test- och demoinfrastrukturen i regionen? Då kan ett samverkansprojekt inom ramarna för Processums FoU-råd vara det du behöver.

Processum och har under flera år drivit och utvecklat FoU-rådet som ett verktyg för att katalysera bioraffinaderi-utveckling och underlätta för aktörer med goda idéer att komma vidare på vägen mot marknad.

FoU-rådet tar emot och bedömer inlämnade idéer och förslag på projekt eller aktiviteter, de ger feedback och goda råd, samt fattar beslut om vilka av förslagen som Processum ska satsa resurser på att stödja. Medlemmarna i rådet utses av Processums styrelse och kommer bland annat från de samverkande företagen och akademin. Rådet sammanträder ungefär fyra gånger per år. Målet är att bidra till att idéer inom bioraffinaderiområdet kan utvecklas till nya produkter och processer. – Det är en del i vårt arbete med att driva på omställningen till en hållbar, cirkulär bioekonomi, säger Liselotte Uhlir, senior projektledare på Processum.

Sista dag för inlämnande av förslag till kommande möte är fredag 12 februari.

Här hitter du mer information om hur du skriver ihop ett samarbetsförslag till Processums FoU-råd och hur bedömningskriterierna ser ut.

FoU rådet webb deadline 12 februari

Vi hälsar välkommen till Frida Sandberg, som sedan september arbetar som forsknings- och utvecklingsingenjör i bioteknikgruppen på RISE Processum. Frida, som har sitt ursprung i Dalarna, har studerat på Umeå Universitet och är nu färdig civilingenjör i bioteknik. Utöver sitt arbete på Processum gör Frida även en elitsatsning inom skidorientering, med målet inställt på internationella mästerskap. – Vi är mycket glada att ha lyckats rekrytera Frida som kommer att förstärka bioteknikgruppen. Frida kommer att bidra med sin kompetens främst inom forskningsprojekt på labb och pilotskala, säger Björn Alriksson, gruppchef bioteknik på Processum.

För oss på Processum är Frida inte en helt ny bekantskap. Redan för tre år sedan gjorde hon ett tio veckor långt projektarbete på Processum, i en projektkurs kopplad till hennes utbildning. – Jag kände att jag ville göra något kring skog och hållbarhet och på så sätt fick jag kontakt med Processum. Jag hade en väldigt positiv upplevelse av min praktiktid på Processum, så därför valde jag att söka mig tillbaka hit, säger Frida

Frida webbformat

 

Frida har alltid varit intresserad av kemi och bioteknik och intresset har också vuxit sig ännu starkare under utbildningen. Det är också kombinationen av att arbeta med både laborativa moment och teori som hon uppskattar i sitt arbete och att få se ett verkligt resultat framför sig. Sitt examensarbete gjorde Frida på SLU i Umeå, där hon arbetade med mikroalger. Sitt intresse för skog och hållbarhet ser hon har en direkt koppling till intresset för orientering – Jag gillar skog! Jag spenderar mycket tid i skogen och jag tycker också att det är både viktigt och spännande med de behov som finns nu inom hållbar utveckling. Jag vill vara med och bidra med det jag kan, menar Frida

Elitidrotten har länge varit en stor del av Fridas liv och hon kommer därför att arbeta deltid som forsknings- och utvecklingsingenjör på Processum för att kunna lägga tid på skidorienteringen och sin elitsatsning. Det som sporrar henne är att hela tiden hitta de där små sakerna som går att förbättra, arbeta på dem och sen följa utvecklingen. Målsättningarna är också högt ställda. Frida har siktet inställt på kommande VM, som i skrivande stund fortfarande är planerat att genomföras i Estland under februari 2021 och målet är att ta en medalj – Det är ett högt mål, men det är bra att ha höga mål ibland! säger Frida

Det är mörkt när man åker till jobbet och det är mörkt när man kommer hem, det blir knappt ljust vissa dagar och den vita snön som brukar lysa upp december månad har ännu endast gjort korta besök. Flera av oss åker inte längre till jobbet utan kliver bara upp och sätter sig vid datorn. Jag har själv suttit i karantän då dottern testade positivt för Covid-19. När man inte träffar någon utanför familjen på tre veckor inser man vad man saknar människor, alla människor. På något märkligt sätt springer veckorna ändå på och jag är så imponerad av personalen på Processum som hela tiden hittar nya sätt att leverera på våra uppdrag trots bristen på ljus. Nu står julen för dörren och vi är flera som ser fram emot en välförtjänt julledighet, ett tillfälle för återhämtning.

IMG 0165 förminskad för webben

Återhämtning, ja, det tänker man ofta innan julen men när den sedan rullar igång så är det mycket som ska fixas och för många blir även den tiden stressig. Kanske är det något som vi som är friska bör tänka på. Detta år är inte det viktiga att vi hinner laga mat inför stora släktbjudningar och fixa julklappar som ingen egentligen behöver till alla syskon, kusiner och annan släkt. I år kan vi faktiskt ta det lugnt, hemma med våra allra närmsta. Man behöver inte vara många men jag önskar att alla har någon.

Blickar tillbaka och reflekterar över detta märkliga år. Året som gått har verkligen satt oss på prov men trots pandemin så kan vi se tillbaka på flera bra saker. Utvecklingskurvan har varit exceptionell när det gäller att använda digitala verktyg för att nå kunder och samarbetspartners. Alla våra tidigare samarbetsparter har ställt om och vi möts nu digitalt. Blickar man tillbaka på året som gått så har det i vår närhet ändå hänt mycket bra runt om i klustret, idéer skapas och planer presenteras. Att staten väljer att satsa på RISE är ett fint kvitto på att vårt uppdrag är viktigt och vi skapar värde. Det ger energi, massor av energi.

Det jag är mest stolt över från det gångna året, närmast hjärtat på Processum, är de fina rekryteringarna vi har gjort. Trots pandemin har vi lyckats med sex anställningar och en projektanställning som verkligen kommit in och levererat på rekordtid. Jag blir uppslukad av en superkänsla när jag ser hur 2020 års rekryteringar, Marlene, Carina, Nathalie, Payam, Rabia, Johan och Frida har kommit in i verksamheten. Jag hoppas verkligen att ni ska trivas hos oss. Hela personalen har bemött de nya på ett superbra sätt och skapat rätt förutsättningar för att kunna leverera.

Drivet att hitta lösningar är fantastiskt. Tillsammans ska vi klara det här!

Vi har lärt oss mycket detta år men nu stänger vi 2020 års kalender och med positiva tankar smider vi planer för 2021! Vem vet kanske kan vi få ännu några nya medarbetare.

Jag vill önska alla en

God Jul och Gott Nytt År

Håll avstånd så ses vi 2021!

Vi hälsar välkommen till Marlene Mörtsell, som i januari anslöt som senior projektledare i innovationsystemsgruppen på RISE Processum. Marlene har lång erfarenhet inom uppskalning av bioraffinaderiteknik och kommer senast från rollen som CelluAPP® Technology Manager på SEKAB.      – På Processum vill vi ständigt bli bättre på att skapa hållbar, biobaserad nytta från forskning och utveckling. Med Marlenes kompetens och erfarenhet stärker vi vår förmåga att stödja uppskalnings- och kommersialiseringsprocesser hela vägen fram till industriellt förverkligande, säger Jonas Joelsson, gruppchef innovationssystem på RISE Processum.

Marlene har 20 års erfarenhet inom processindustrin och har under de senaste 14 åren arbetat med uppskalning av bioraffinaderiteknik, med fokus på cellulosabaserad etanolproduktion. Som ansvarig för arbetet med uppskalning har Marlene bland annat lett förstudier för kommersiella anläggningar inom bioraffinaderiområdet och även projektlett större EU-projekt. Marlene har även arbetat nära maskinleverantörer och ingenjörsbolag i branschen, för att uppskalning av bioraffinaderiteknik baserat på information från både processimulering och utförda uppskalningstester i både pilot och demoskala. Det var också intresset att arbeta med ny teknik som attraherade Marlene till Processum – Den ambition och fokus som finns på Processum att arbeta med bioraffinaderiutveckling, kombinerat med möjligheten att få arbeta med fler nya tekniker var det som lockade mig. Här kan jag bidra med mina tidigare erfarenheter, samtidigt som jag själv lär mig mycket nytt, menar Marlene.

Citat Marlene

I sin roll som senior projektledare på Processum kommer Marlene att ha stort fokus på affärsutveckling. Hon ser en stor nytta i det nära samarbetet hon haft inom industrin genom åren och de frågeställningar som brukar dyka upp när man arbetar med uppskalning av nya tekniker och etablering av anläggningar. – Det är viktigt att förstå samspelet, uppskalning, maskiner och hur allt hänger ihop. Allt samspelar ju med varandra och det är en totaloptimering som måste göras för att komma fram till en lönsam process, Det är många bitar som ska passa ihop. På vägen behövs många specialister som är bra på de olika delarna. Jag är generalisten som hjälper till att ge en övergripande bild och ser det i en större kontext, menar Marlene.

Tidigare under hösten kom beskedet att regeringen tilldelar RISE en extra injektion på 350 miljoner kronor för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige, där en stor del av satsningen landar i miljön i Örnsköldsvik. Genom att modernisera och komplettera RISE testbäddar för bioraffinaderi kan Sverige förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar – Det gör att vi kan växla upp arbetet till en annan nivå. Det ger oss ännu större möjligheter att utveckla tekniker och lösningar som blir attraktiva för investerare och kan realiseras och bidra till en grön omställning, säger Marlene.

Genom ett unikt branschöverskridande samarbete har en ny teknik för täckning av gruvavfall nu testats i demonstrationsskala vid Bolidens gruva i Garpenberg. Den nya tekniken innebär en inblandning av grönlutslam, ett restmaterial från massaindustrin, som kan vara ett alternativ till bentonit vid förbättring av tätheten i morän. Samarbetet är en del av Horizon 2020-projektet PaperChain - Nu när testytan i Garpenberg är klar ser vi på Boliden fram emot att se resultatet av det här forskningssamarbetet. Vi kommer noggrant att övervaka dess långsiktiga resultat och hoppas att det möter våra förväntningar, säger Rodrigo Jr Embile, utvecklingsingenjör på Boliden.

Den främsta målsättningen vid täckning av gruvavfall är att minimera den totala syrenedträngningen genom tätskiktet till det underliggande gruvavfallet och därmed begränsa vittring och urlakning av exempelvis tungmetaller. Inblandningen av grönlutslam i tätskiktet gör att ett restmaterial i framtiden kan få ett nytt användningsområde, samtidigt som gruvindustrin får tillgång till ett material med miljömässigt goda egenskaper – Via massabrukens kemikalieåtervinningsprocess bildas grönlutslam, som har en hög vattenhållande förmåga och dessutom låg genomsläpplighet av vatten. Det är attraktiva egenskaper vid konstruktion av syrebarriärer som är nyckelfunktionen hos gruvindustrins tätskikt, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum.

Primär Pressbild PaperChain Garpenberg Boliden

Bild: Boliden

I projektet PaperChain har Boliden, Ragn-Sells, Ecoloop, Luleå Tekniska Universitet och RISE Processum i nära samarbete med ett antal massabruk gemensamt utvecklat den nya gruvtäcknings-tekniken. Det innebär att hela affärskedjan, från leverantör till slutkund, varit en del i samarbetet. Ragn-Sells hanterar idag en rad olika restströmmar, från exempelvis massabruk och har lång erfarenhet inom återvinning och miljö. – I vår affärsverksamhet är en viktig del att hitta värden och användningsområden för material och restströmmar som ofta betraktas som avfall. Tekniken att använda grönlutslam från massabruk för att åstadkomma tätskikt för gruvavfall är ett bra exempel på det, säger Pär Odén, affärsprojektledare på Ragn-Sells.

Samarbetet föddes ur ett konkret behov, vilket gjort att utvecklingen skett mycket industrinära. Ett öppet arbetssätt över branschgränser var också viktigt för att kunna ta steget från tester i labbmiljö till demonstrationstester i fält. – Det identifierades ett behov inom gruvindustrin, samtidigt som det fanns ett material från skogsindustrin med egenskaper som kan testas mot de specifika kraven som finns för att ett material ska anses lämpligt som en syrebarriär. Genom ett Horizon 2020-projekt som PaperChain har vi fått möjligheten att samarbeta genom hela affärskedjan och involvera aktörer ur varje del, vilket inneburit en snabbare utvecklingsprocess och möjlighet att testa den nya tekniken i stor skala, säger Gunnar Westin på RISE Processum. Han menar att PaperChain-projektet visar att ett öppet arbetssätt skapar nya förutsättningar för utveckling. – Det vi gjort är industriell symbios i ett skarpt case och vi har lärt oss otroligt mycket av varandra på vägen.

Luleå tekniska universitet kommer nu att följa upp och utvärdera funktionen av det tätskikt som testats – Det är glädjande att kunnat bygga en demonstrationsyta i stor skala som kommer att kunna följas upp och utvärderas. Huvudalternativet till förbättring av morän med grönlutslam är idag inblandning av bentonit, vilket innebär ett högre klimatavtryck och är kostsamt. Ytan kommer att vara tillgänglig under en längre tid, vilket är av stort intresse för våra doktorander. Flera doktorander har arbetat i projektet och utfört laboratorietesterna och materialkarakteriseringen som har legat till grund för val av material och den numeriska modelleringen som utförts för att utforma ytan, säger Chistian Maurice, biträdande professor på Luleå Tekniska Universitet.

Presskontakter:

Gunnar Westin, affärsutvecklare RISE Processum 010-516 67 57, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Frida Niska, kommunikationschef RISE Processum 010-516 67 82, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.