Styrelsen för RISE Processum har beslutat tillsätta Karin Johnson som ny vd. Det Örnsköldsviksbaserade företaget ingår sedan 1 januari i en nybildad avdelning där RISE kraftsamlar kompetens inom området bioraffinaderi och energi.

Karin Johnson, tidigare Forskningschef för RISE Processum blev 1 oktober 2019 tillförordnad vd i samband med att dåvarande vd Magnus Hallberg klev av vd-rollen för att fokusera på övrig verksamhet inom RISE. Den 1 januari bildades den nya divisionen Bioekonomi och hälsa med verksamhet inom bioraffinaderiets värdekedjor samt produkter och processer för jordbruk, livsmedel, massa, papper, förpackningar och Life Science. RISE Processum ingår i avdelning Bioraffinaderi och energi som leds av Magnus Hallberg.

Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015 och sedermera rollen som Forskningschef.

Karin Johnson

–RISE Processum utgör en väsentlig del i vår satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten och har under senare år alltmer tagit rollen som regionalt klusternav för skoglig forskning och innovation i Västernorrland och Västerbotten. Jag är övertygad att denna position kommer att stärkas ytterligare under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum och divisionschef Bioekonomi och hälsa, RISE.

–Jag ser mycket fram emot att få leda RISE Processum i vårt nya RISE. Processums spetskompetens inom bioteknik och värdeskapande av restströmmar dockar väl in i RISE uppdrag och tillsammans kan vi göra skillnad för omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi har extremt duktig personal som förstår industrins behov och bidrar starkt regionalt såväl som internationellt och det är en styrka som jag verkligen vill bygga vidare på i satsningen längs norrlandskusten, säger Karin Johnson.

Kontaktpersoner:

Karin Johnson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel 073-255 75 51

Startups med hållbara innovationer har från den 10 februari återigen möjlighet att söka till Forest Business Accelerator. Programmet är ett samarbete mellan BizMaker​SCA​IBM och ​RISE Processum som i år körs för fjärde gången. Genom acceleratorn får skogliga koncept och hållbara teknologier chansen att utvecklas på en internationell marknad. Något som flertalet av de tidigare deltagande företagen lyckats med.

Forest Business Accelerator antar startups från hela Sverige med fokus på hållbara och digitala innovationer som kan användas inom skogsindustrin. Affärsidén ska vara så pass utvecklad att den går att testa i verkliga miljöer.

– Utmaningen är att hitta de riktigt vassa idéerna som passar ihop med skogsindustrins behov. Utifrån erfarenheten av tidigare års program ser vi behovet hos skogsindustrin att få in nya innovationer som är hållbara och gärna har inslag av digitalisering. Det kan till exempel handla om att ta tillvara på restströmmarna på ett bra ett sätt eller att effektivisera produktionen, säger Pelle Berglund, affärsutvecklare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

För de företag som antas till programmet väntar sju intensiva månader där de stöttas med affärsutveckling av BizMaker och får utveckla och verifiera sina innovationer tillsammans med SCA, IBM och RISE Processum.

– Accceleratorn är ett sätt för oss att komma i kontakt med ny teknik och få nya entreprenörers inspel på tekniklösningar som är viktiga för den skogliga utvecklingen. Det är väldigt intressant. Från SCA:s sida är vi väldigt nöjda med utfallet, särskilt efter det senaste året med de idéer och produkter som företagen presenterade. Vi jobbar vidare med nästan alla, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

​PlantVation, med teknik för automatiserade odlingssystem som effektiviserar och digitaliserar förodling av plantor, var en av deltagarna ifjol och har nu tagit sig ut på den internationella marknaden. Ett annat företag är ​Prediktera, som med kemisk bildanalys kan läsa av stora volymer material i realtid, en metod för att effektivisera processer och som SCA är först ut att testa.

– Vi är stolta över att ha haft med de här företagen i vår accelerator. Redan ifjol var intresset riktigt stort att söka och vi ser fram emot att få in ytterligare en omgång med riktigt spännande affärsidéer, säger Pelle Berglund.

Efter tre lyckade år har Forest Business Accelerator etablerat sig som ett av landets främsta acceleratorprogram. Danske Banks webbplats för nordiska entreprenörer och tillväxtföretag, The Hub, har med programmet på sin ​topp nio-lista över Sveriges bästa acceleratorprogram för startup-företag.

– Jag tror det beror på kombinationen av närhet till skogsindustrin och att få möta marknaden och kundernas behov, få tillgång till nätverken runt SCA, IBM och RISE Processum, liksom hela affärsutvecklingsprogrammet där vi stöttar företagen att skapa hållbar tillväxt på större marknader. Allt detta är viktigt för en startup, säger Pelle Berglund.

– Korskopplingen mellan skoglig utveckling, digitalisering och hållbarhet som boostas via den entreprenöriella kraften, det är ett lyckat upplägg. Entreprenörerna kommer i kontakt med rätt kompetens och får testa sina affärsidéer, säger Magnus Viström.

Kontaktpersoner:

Pelle Berglund, 073 847 94 24 ​Affärsrådgivare BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator

Magnus Viström, 070 377 21 02 ​Innovationschef, SCA

Tre studenter från Umeå universitets civilingenjörsprogram Bioresursteknik gör nu sina examensarbeten hos MoRe Research och RISE Processum i Örnsköldsvik. Exjobben omfattar bestämning av partikelstorlekar i bestrykningssmetar, utveckling av metod för att kvantifiera och karakterisera lignin med pyrolys-GCMS samt oxidation och membranfiltrering av processvatten från HTC.

Sedan många år finns ett nära samarbete mellan Umeå universitet och innovations- och forskningsklustret i Örnsköldsvik. Samarbetet sker i olika former, allt ifrån olika gemensamma forskningsprojekt till examensarbeten på uppdrag av RISE Processum och företag i området. Dessutom arbetar Professor Leif Jönsson från Umeå universitet en stor del av sin tid sedan länge i Örnsköldsvik.

Matilda Andersson, Agnes Åhl och Nathalie Söderlind går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.

– Uppgiften i mitt exjobb är att undersöka om bestrykningssmetar agglomererar mer eller mindre i de olika smetrecept som används för KM1 och KM2 på Iggesunds Bruk, säger Agnes Åhl. Uppdragsgivare är Iggesund Paperboard och MoRe Research. Jag kommer att undersöka om, och i så fall vilka, partikelstorlekar som agglomererat och som eventuellt kan orsaka repor i bestrykningsskiktet. Erfarenhetsmässigt har man sett att andelen mindre partiklar i smeten minskar över tid. Förutom litteraturstudier om smetarna kommer jag att i en sedigraf hos MoRe studera sedimenteringshastigheten som i sin tur ger information om partikelstorleken.

– Det vanligaste sättet att mäta lignin är att mäta Klasonlignin men metoden är ganska ospecifik. Det finns också mer specifika metoder för att karakterisera lignin med hjälp av pyrolys-GCMS och som är utvecklade för analys av vedråvara, berättar Matilda Andersson. Men eftersom lignin inte bara finns i ved utan även i annan bioråvara liksom exempelvis i avloppsvatten är uppgiften i mitt exjobb för MoRe Research att utveckla metoden så att den passar för fler typer av prover som innehåller lignin. Genom att utgå från en grundmetod för ved ska jag mäta och karakterisera ligninet i olika provtyper och på så vis kunna vidareutveckla metoden för pyrolys-GCMS.

– Processvattnet från en HTC-anläggning är i behov av behandling för att kunna återföras. Det är grumligt och innehåller oönskade molekyler av olika slag och storlek, säger Nathalie Söderlind. Mitt exjobb görs på uppdrag av RISE Processum och går ut på att ta reda på vad processvattnet från HTC-processen innehåller och hur det kan behandlas. Jag samarbetar med C-green, som har en HTC-pilot här, och jag ska göra mina försök med processvatten utvalt tillsammans med C-green enligt två spår, ett med våtoxidation och efterföljande membranfiltrering samt ett med bara membranfiltrering. Före och efter varje steg kommer molekylviktsfördelningen att bestämmas med HPLC-SEC analyser. Det är spännande och häftigt att göra ett exjobb med koppling till industrin.

– Vi har sedan flera år ett nära samarbete med både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet när det gäller exjobb, berättar Gunnar Westin, affärsutvecklare hos RISE Processum. Genom att erbjuda intressanta exjobb får studenterna goda möjligheter att dels tillämpa sina förvärvade kunskaper och dels få en försmak av det kommande arbetslivet. För oss som uppdragsgivare är det en möjlighet att få viktiga uppgifter gjorda så det är en win-win för alla, liksom för universiteten. Vi är en resurs för studenterna och vill vara en plattform för att möjliggöra deras kliv in i sin yrkesroll. Under åren har för övrigt ett antal examensarbetare anställts hos oss.

– Det är ovanligt att så många som tre studenter från samma utbildning gör exjobb knutna till MoRe och RISE Processum samtidigt, säger Robert Selling, avdelningschef Analysteknik hos MoRe Research. Vi ser flera fördelar med exjobb; vi kan lösa kundbehov, vidareutveckla analysmetoder som bättre passar för bioraffinaderi, öka vår egen kompetens liksom att vid behov hitta personal för anställning. I år gäller exjobben både att vidareutveckla en analysmetod och dels ett konkret kundbehov. Exjobb sprungna ur verkliga behov gör att studenterna känner att deras jobb är betydelsefulla samtidigt som vår verksamhet utvecklas. Det ska bli mycket spännande att få ta del av resultaten av de aktuella exjobben.

Kempestiftelserna stödjer metodutveckling inom bioraffinaderi i samarbete med universitet, institut och företag och finansierar därför exjobben om partikelstorlekar i bestrykningssmetar och vidareutveckling av metoden för ligninanalys med pyrolys-GCMS.

Bildtext: Matilda Andersson, Nathalie Söderlind och Agnes Åhl går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.

Vår tidigare vd Magnus Hallberg är nominerad till priset Årets utvecklingssatsning i Örnsköldsvik.

Motiveringen lyder:

"Magnus gör med sitt engagemang och driv en värdefull insats för att utveckla Örnsköldsvik som en nod för bioekonomin nationellt. Hans arbete för etableringen av RISE i Örnsköldsvik är en viktig milstolpe i den utvecklingen."

Här kan du läsa mer om priset och rösta på din favorit

Årets utvecklingssatsning minimerad

ÅRETS UTVECKLINGSSATSNING I ÖRNSKÖLDSVIK

Det är alltid roligt när vi får förfrågningar från regeringsrepresentanter som vill veta mer om vår verksamhet. Den här gången var det delar av Jordbruksutskottet som önskade veta mer om biobränsle och fiskfoder framtagna av skoglig råvara. Med på besöket var Per Nyhlén, Markus Selin, Marlene Burwick, Hanna Westerén och Malin Larsson. Vår tf. VD Karin Johnson berättade om vår verksamhet och våra gruppchefer inom kemi och bioteknik förklarade hur vi jobbar i våra olika projekt och möjligheter i vår verksamhet. Besöket avslutades med en rundvandring bland piloterna. Där det ibland kan lukta lite speciellt.

Som svar på frågan luktar det? Svarar Markus Selin, jordbruksutskottet. ”Ja, ganska mycket framtid, möjliga exportframgångar, svenska arbetstillfällen, klimatlösningar och pengar”

Jordbruksutskottet minimerad


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.