Den 1 juni anslöt Payam Ghiaci till RISE Processums bioteknikgrupp som seniorforskare. Payam är ursprungligen från Iran och har en mångsidig vetenskaplig bakgrund – Jag studerade till civilingenjör på universitetet, men efter ett år i kände jag att det inte var något jag ville göra resten av livet, så jag bytte till kemiteknik. Så småningom tog jag några valfria kurser i mikrobiologi också. Det var faktiskt första gången jag studerade bioteknik, säger Payam.

Payam flyttade till Sverige 2006 för att studera till magisterexamen och sedan en doktorsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Parallellt med sin doktorsexamen studerade Payam även samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet – Det var en mycket unik upplevelse och jag är väldigt glad att jag valde att göra det. Programmet kallades ”Global Studies”. Den utsträckning vi är sammankopplade idag och hybriditeten i våra identiteter är helt utan motstycke historiskt sett. Att förstå detta som kärnan i vår tid, har varit till stor hjälp för mig i mina interaktioner både på arbetsplatsen och i livet i allmänhet. Många av de frågor som vi försöker lösa i vår forskning är globala utmaningar som vi alla möter tillsammans, och min bakgrund inom samhällsvetenskap är en resurs för mig också i det avseendet, menar Payam

Payam webbild svenska

 

Efter sin doktorsexamen gjorde Payam en postdoktor vid Göteborgs universitet och en andra postdoktor vid EMBL i Heidelberg Tyskland. Han har också tillbringat en sommar på Statoil Research Center i Trondheim Norge och gjort uppskalningsexperiment i Tarragona, Spanien. - Jag har flyttat ganska mycket och upplevt många olika kulturer, konstaterar Payam. Det var en tidigare kollega på Chalmers som gav honom tips om tjänsten i Processum och från början av juni bor Payam nu i Örnsköldsvik. Ett av hans fokusområden på Processum kommer att vara att etablera mer forskning inom molekylärbiologi. – Vi är väldigt glada att ha lyckats rekrytera Payam till bioteknikgruppen. Payam kommer bland annat bidra till uppbyggnaden av molekylärbiologiområdet inom vilket vi ser stora möjligheter i framtiden, säger Björn Alriksson, chef för bioteknikgruppen på Processum.

En annan intressant upplevelse som Payam lyfter är att han under sin doktorsexamen drev ett start-up-företag – Jag arbetade med Chalmers Ventures och flera andra innovationscentra i Göteborg och även i Heidelberg. Payam beskriver det som en mycket givande upplevelse som kommer att ge honom ytterligare förståelse för arbetet Processum gör i sitt innovationsstödjande arbete.

Payam hoppas också kunna dra nytta av nätverket av kontakter som han har byggt upp genom sina resor och studier för att skapa nya samarbeten och projekt. – Projekten på Processum är unika i den meningen att de är 100 % industriellt motiverade. Det är den största skillnaden från andra platser jag har varit på. Omfattningen av anläggningar vi har här är ganska unik också, skulle jag säga, och enligt vad jag har sett är de i världsklass, säger Payam.

På sin fritid spelar Payam gärna piano, men har ännu inte hittat något i Örnsköldsvik. Han är också mycket intresserad av poesi – Jag kommer ju från Iran och poesi finns i vårt blod, så att säga, säger Payam. Fotografi är ett annat intresse och att kombinera poesi med bilder skapar ytterligare en dimension menar Payam.

Vi önskar Payam varmt välkommen till Processum!

Vi hälsar välkommen till Johan Börjesson som sedan början av september arbetar som senior projektledare på RISE Processum. Johan blir en del av bioteknikgruppen, men kommer att arbeta brett med att knyta ihop projekt över alla arbetsgrupper på Processum. Med sig har han stor internationell erfarenhet inom bioraffinaderiområdet, efter att ha arbetat i olika roller i Danmark, USA och Skottland. – Vi är väldigt glada att ha lyckats rekrytera Johan till bioteknikgruppen. Johan kommer bland annat bidra till att stärka vår kontraktsforsknings-verksamhet, koordinera forskningsprojekt och bidra med sin kompetens kring uppskalning av bioprocesser, säger Björn Alriksson, gruppchef för bioteknikgruppen på Processum.

Johan, som är född och uppvuxen i Järna söder om Södertälje, började sina studier inom näringslära och nutrition. Efter ett halvår insåg han dock att han ville titta närmare på kemin och sökte sig till naturvetenskaplig kemi i Linköping. – Efter 2,5 år i Linköping kände jag att jag ville addera fler ingenjörsämnen. Därför läste jag kemiteknik i Lund och tog examen 2002. Därefter doktorerade jag även i biokemi i Lund och min avhandling fokuserade på enzymatisk hydrolys av förbehandlad granved. Framförallt tittade jag på ytinteraktioner mellan enzymerna och materialet, förklarar Johan.

Johan webbild

 

Direkt efter sin doktorsexamen arbetade Johan som forskare på det danska bioteknikföretaget Novozymes, som tillverkar industriella enzymer till en mängd olika applikationer. Efter sju år i Danmark flyttade Johan till USA, där han arbetade två år på en av Novozymes forsknings- och produktionsenheter i North Carolina. – Där var jag projektledare för ett gemensamt utvecklingsavtal vi hade med Biochemtex i Italien. Projektet gick ut på att utveckla enzymerna och processerna specifikt för den anläggningen i samarbete med den italienska verksamheten.

Efter nio år på Novozymes kände Johan dock att det var dags att bredda sig och göra något nytt.             – Det blev lite för mycket enzymer där ett tag tyckte jag, ler Johan. Den här gången gick flytten till Skottland och första året arbetade han på ett medicinteknik-företag innan Johan klev på rollen som teknisk chef på Industrial Biotechnology Innovation Centre (IBioIC), ett statligt finansierat innovationscenter i Glasgow, ett av åtta inom olika strategiska områden. Knutet till IBioIC finns 120-130 medlemsföretag, som spänner över hela bioekonomisektorn. I klustret finns större företag som Unilever, GlaxoSmithKlein och en mängd start-ups. – Det gav mig väldigt god träning i att gå in i ett möte med ett företag och snabbt få koll på vad det är de vill, vad de behöver och hur jag kan hjälpa dem, för att sedan förmedla rätt kontakter, säger Johan. Just det nätverkande och kontaktskapandet ser han fram emot att arbeta vidare med på Processum – Jag kommer att arbeta på kryss och tvärs över alla grupper på Processum, både nationellt och internationellt med att bygga nya forskningsområden och projekt samt knyta ihop intressenter. Det är häftigt att se när kontakter man förmedlat skapat riktiga resultat och nya samarbeten.”

På fritiden spenderar Johan mycket tid utomhus och tränar ofta, framförallt löpning och han har sprungit ett antal ultralopp genom åren. Nu vill han även träna mer cykling och simning, för att längre fram kanske delta i swimrun, en sport där utövaren växlar mellan simning och löpning utan att stanna.  – Sen ska jag definitivt ta upp skidåkningen igen! Både på längden och utför, säger Johan. Det blir även en del promenader i skogen med hunden och Örnsköldsviks stora utbud på naturnära träningsmöjligheter känns som en bra matchning.

Efter internationell karriär, som tagit honom till Danmark, North Carolina och Glasgow ser Johan fram emot att landa på svensk mark. – Det ska bli kul att äntligen jobba i Sverige! avslutar Johan.

Det tycker vi på RISE Processum med och säger varmt välkommen till Sverige och Örnsköldsvik Johan!

Under onsdagen höll statsminister Stefan Löfven ett regionalt möte med Nationella innovationsrådet i Västernorrland. Statsministern ledde det digitala mötet där RISE Processums vd Karin Johnson var en av de inbjudna deltagarna, tillsammans med ledamöter från Innovationsrådet. Tema för mötet var hur samverkan och innovation kan bidra till utvecklingen inom skog och digitalisering. – Det är viktigt att vi kan lyfta regionala styrkeområden på en nationell nivå och se hur de kopplar ihop och bidrar till Sveriges utveckling och innovationskraft. Vi fick en möjlighet att tillsammans diskutera hur vi ska fortsätta skapa nationella och regionala mötesplatser för utveckling och dela med oss av våra erfarenheter, säger Karin Johnson.

Nationella innovationsrådet genomför fyra möten per år i Stockholm och utöver dessa hålls också två regionala möten, som utgör viktiga underlag för nationella och regionala innovationssatsningar. Det handlar om att fånga upp de skilda möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och hur den nationella politiken ska möta upp dessa.

stefan Löfven och karin för webben

Foto: Helena Näsström, RISE Processum och Kristian Pohl, Regeringskansliet

Att det Nationella innovationsrådet nu väljer att fokusera på Västernorrland med inriktning på skog och digitalisering ser jag som ett kvitto på vår regions starka ställning inom områdena. Det är tack vare samarbete vi lyckats nå den positionen och de investeringar som nu planeras för bioraffinaderisektorn är ytterligare ett resultat av det arbete vi gjort tillsammans, menar Karin Johnson. Under dagens möte lyfte jag också vikten av att synkronisera nationella strategier och departementen med arbetet som sker på EU-nivå, för att vi ska kunna arbeta strategiskt på både nationell och internationell nivå med uppskalning av nya gröna processer och innovationsstödjande aktiviteter, säger Karin Johnson.

Vid Nationella innovationsrådets möten bjuds deltagare från näringsliv, universitet, offentlig verksamhet och civilsamhälle på lokal, regional och nationell nivå in. Syftet är att hämta in erfarenheter och förväntningar från olika delar av samhället.

Det digitala mötet har planerats i samverkan med Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Mittuniversitetet. Från Innovationsrådet medverkade även bland annat statsråden Ibrahim Baylan, näringsminister och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister.

Stefan Löfven besök Domsjö för webbenStefan Löfven vid ett tidigare besök i Domsjö. Foto: Jonas Forsberg

 

 

 

 

Vi hälsar välkommen till Rabia Ayub, som från början av augusti arbetar på Processum som forskare i kemigruppen. Rabia har en bred kunskap inom kemiområdet och har en doktorsexamen inom organisk kemi från Uppsala Universitet. – Jag har även forskat kring beräkningskemi, organisk syntes och organisk fotokemi. Under min tid som postdoktor på Stockholms Universitet arbetade jag att hittat nya metoder till elektrokemisk depolymerising av lignin. Jag ser fram emot att använda mina erfarenheter och arbeta för att ta fram nya förnybara och hållbara lösningar, säger Rabia.

Född och uppvuxen i Pakistan flyttade Rabia till Sverige och Uppsala 2013, då hon tilldelades ett Erasmus Mundus PhD-stipendium. – Jag har alltid varit öppen för att lära mig nya saker och nya upplevelser och blev väldigt glad när jag fick ett stipendium och en möjlighet att studera vid ett av världens främsta universitet.

Webbild Rabia artikel svenska

 

När tjänsten som forskare på Processum dök upp i Rabias LinkedIn-flöde våren 2020 väcktes nyfikenheten och hon bestämde sig för att söka tjänsten – Vi vet att vi måste ställa om till hållbara alternativ och att vi måste hitta nya sätt att framställa dem. Jag vill använda mina kunskaper och arbeta inom den omställningen, säger Rabia. – Jag gick in på Processums hemsida och såg att här arbetar man väldigt nära industrin och med projekt som är behovsstyrda. Det fångade mitt intresse.

Det visade sig vara en god matchning med den kompetens och bakgrund som eftersöktes på Processum och sedan början av augusti arbetar Rabia som forskare i kemigruppen och är delaktig i ett flertal projekt. Ett av dem är ”Green Bioraff Solutions”, där aktivt kol produceras från hydrolyslignin och tanninbaserade skum tas fram från bark. – Vi är väldigt glada för rekryteringen av Rabia till Processum. Med sin bakgrund stärker hon vår kompetens inom organisk kemi och specifikt vår ligninforskning, säger Marie-Louise Wallberg som är gruppchef för kemigruppen på Processum. Ett annat område där Rabias kompetens kommer att bli värdefull är inom HTL (Hydrthermal liquefaction). – Det är ett spännande område där vi ser många möjligheter, menar Marie-Louise Wallberg

Rabia beskriver sig själv som nyfiken och öppen för att testa nya saker. Hennes första möte med Sverige när hon flyttade till Uppsala 2013 stod dock i stark kontrast med hennes vardag i storstadslivets Lahore, Pakistans näst största stad – När jag anlände i Sverige var min första tanke att det inte bor någon här! Jag är från en väldigt stor stad, där man får manövrera för att ta sig fram på gatan eller i shoppingcenters. På det sättet var det som att komma till en helt annan värld, minns Rabia. Men livet i Sverige och det möjligheter det ger till nya naturupplevelser passar Rabia väldigt bra. Just att spendera tid i naturen och skogen är något hon verkligen uppskattar. Matlagning och cykling är två andra intressen – Jag älskar att testa nya saker, nya maträtter och träffa nya människor! När jag besökte Processum i Örnsköldsvik var det första gången jag var så långt norrut i Sverige. Jag såg bergen och det var otroligt. Jag visste inte att norra Sverige var så vackert! Att vara nära naturen, bergen och skogen, jag borde ha kommit hit tidigare!

Vi är glada att Rabia har anslutit till oss på Processum och hälsar henne varmt välkommen.

Framtidens mat. I det här avsnittet av Vetenskapens värld tittar man på hur olika livsmedelskedjor hänger ihop och hur vi kan framställa mat på klimatneutrala sätt. Allt fler försöker äta mer hälsosamt och miljövänligt - och forskarvärlden arbetar intensivt med nya råvaror. Genom att hjälpa livsmedelsbranschen att göra produkter som är goda och enkla att använda lättillgängliga för konsumenten kan vi underlätta och påskynda omställningen mot mer hållbara och hälsosamma matvanor. Björn Alriksson är biotekniker och gruppchef bioteknik på Processum. Han visar hur vi tar fram ett hållbart fiskfoder av proteinrik svamp på rester från skogsbruket. Du hittar programmet om Framtiden mat här på SVT Play.

 

Vetenskapens värld webbild


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.