Norrlandskusten och Värmland är två regioner med långa och stolta traditioner inom skogsnäringen. Här har även starka innovationsmiljöer inom bioekonomi och bioraffinaderi vuxit fram. Nu växlas samarbetet upp ytterligare genom att RISE Processum och Sting Bioeconomy startar ett formellt samarbete – Vi har alltid haft ett gott samarbete mellan våra regioner. Nu vill vi öka kontaktytorna ytterligare och ta tillvara på våra respektive styrkeområden för att tillsammans hjälpa ännu fler företag och entreprenörer med gröna idéer att ta dem till marknad, säger Gunnar Westin, affärsutvecklare på RISE Processum.

För att nå de globala klimatmålen och omställningen till en biobaserad ekonomi krävs det en infrastruktur som stödjer utveckling och kommersialisering av nya gröna produkter och tjänster. Sverige har satt ambitiösa och tydliga klimatmål, där samarbeten mellan både regioner och branscher är en nyckel till framgång. – Vi har sedan tidigare ett omfattande och brett nätverk inom bioraffinaderiutveckling med exempelvis Bizmaker och Uminova. Både Värmländska Paper Province och Processum har varit en del av VINNOVAS VINNVÄXT-program och vi har mycket gemensamt. Samarbetet med Sting Bioeconomy skapar ett ännu stakare nationellt nätverk. Tillsammans skapar vi förutsättningar där entreprenörer och företag snabbt kan få stöd för att ta sig vidare, menar Gunnar Westin

Processum plus Sting Bioeconomy

Sting Bioeconomy är en spetsinkubator som stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad. Utvalda bolag kan få stöd med affärsutveckling, kapitalanskaffning och internationalisering. – Vi ser en stor potential i hur vi kan komplettera varandras styrkor för att driva på omställningen till en bioekonomi. Processum har under åren byggt upp en unik test- och demomiljö för uppskalning och verifiering i samarbete med våra medlemsföretag och samarbetspartners, som också utgör en stark innovationsmiljö. Sting Bioeconomy adderar via sin expertis, inom till exempel kapitalanskaffning, andra viktiga pusselbitar som krävs för att ta en innovation till kommersialisering, säger Gunnar Westin

Processum Sting Bioeconomy för webben

RISE Processum och Sting Bioeconomy ska samarbeta för att växla upp Sveriges innovationskraft innom bioeknomi. Bild från RISE Processums verksamhet, foto: Jonas Forsberg. Bild på Victor Isaksen och Marcus Elmer på Sting Bioeconomy, foto: Victoria Österberg.

Vi är mycket imponerade av den kompetens och unika testmiljö som Processum har byggt upp. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med RISE och LignoCity (ett projekt som syftar till att kommersialisera hållbara processer och produkter med fokus på lignin som råvara.) Genom vårt samarbete med Processum adderar vi ytterligera expertis till det unika nätverk vi erbjuder våra startups inom bioekonomi. Vi är mycket stolta och glada över det spännande samarbete vi ser framför oss, säger Victor Isaksen, vd på Sting Bioeconomy. 

 

 

 

 

Nu inleds satsningen på en unik testbäddsmiljö för kommersialisering av bioekonomins nya teknologier, produkter och tjänster. I en första fas byggs en flexibel pilothall med flera olika testbäddar i anslutning till RISE verksamheter i Örnsköldsvik.

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin. Tillskottet ska stärka RISE satsning på testbäddar för bioraffinaderi. Nu tas första steget i etableringen av ett centrum för testbäddar där innovatörer, entreprenörer, marknadsförare och forskare kan mötas för att skala upp och kommersialisera ny teknik.

– Syftet med satsningen är att skapa ett internationellt ledande centrum för kommersialisering av den framväxande bioekonomins nya produkter. Satsningen kan innefatta ett vitt spektrum av tekniker och slutprodukter med den gemensamma nämnaren klimatrelevans, säger Pia Sandvik, VD på RISE.

I en första fas kommer RISE att bygga en flexibel pilothall med flera olika testbäddar. Planen är att bygga pilothallen i Örnsköldsvik för att få största synergier med befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer. En innovationsmiljö i världsklass där företag, forskare och entreprenörer inom bioekonomin kan mötas är målsättningen. Förutom den infrastruktur och operatörsstyrka som tillhandahålls av RISE ska det finnas möjlighet för företag att ställa dit egen pilotutrustning och stationera personal i en dynamisk innovationsmiljö bestående av labb, piloter, kontor och mötesplatser.

Magnus web 3

 Foto: Jonas Forsberg

– För att identifiera vilken infrastruktur som behövs kommer vi initialt att lyssna med stora öron för att få näringslivets, akademiens, entreprenörernas och institutens bild av vilka tekniker som står närmast kommersialisering och vad dessa behöver för att nå full produktionsskala så fort som möjligt. Nyckelordet här handlar om att göra affärer av allt det lovande utvecklingsarbete som redan finns, säger Magnus Hallberg, chef för division Bioekonomi och hälsa.

– Vi kommer också att identifiera hur vår övriga forskningsinfrastruktur i RISE inom bioekonomiområdet passar in i detta nya centrum och se över eventuella utvecklingsbehov tillsammans med kunder och partners.

Clas Engström, tidigare VD för Processum i Örnsköldsvik, har rekryterats till RISE som projektledare för satsningen.

– Jag är övertygad om att Clas med sin gedigna kunskap, erfarenhet och nätverk inom bioraffinaderiområdet är helt rätt person att leda detta viktiga projekt, säger Magnus Hallberg.

För information:

Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa, RISE

010-516 67 63, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Med en ökande efterfrågan på gröna kemikalier ser Sekab en möjlighet att bidra till klimatomställningen genom att kommersialisera sin teknik. Man ska nu utreda förutsättningarna för att bygga en produktionsanläggning som gör gröna kemikalier av restprodukter från skogen.

Sekab har idag positionen som ett av Europas ledande biokemikalieföretag. Varje år levereras biodrivmedel och kemikalieprodukter till kunder i Sverige och utomlands. Sekab har under flera år utvecklat en banbrytande teknik för att göra förnybara råvaror från skogen.

Klimatmålen är skarpa och hela samhället måste öka takten i omställningen. Skogen har potential att bidra mycket mer till ett hållbart samhälle. Det mesta som idag tillverkas av fossila råvaror som kol, olja och gas kan lika gärna göras med produkter från skogen. Det är här vår nya teknik kommer in, säger Monica Normark, Chief Technology Officer på Sekab.

Tekniken heter CelluAPP och är utvecklad i labbet i Domsjö. Den tar restprodukter från skogen, som sågspån, och förädlar till gröna råvaror som skogligt socker, etanol och lignin. De kan i sin tur bli produkter som bidrar till klimatomställningen: allt från biodrivmedel till asfalt och läkemedel. Tekniken har utvecklats och testats i Sekabs demonstrationsanläggning och är nu redo att användas i stor skala.

Sekab startar därför idag en förstudie med syfte att utreda förutsättningar för att bygga en produktionsanläggning där den egna tekniken ska användas för att skapa gröna kemikalier från skogen.

Tiden är rätt nu. Efterfrågan på gröna produkter ökar, det finns en stor vilja att investera i tekniska framsteg som bidrar till klimatomställningen och vi är redo att ta täten. Om en produktionsanläggning i stor skala blir verklighet kommer det att bidra till att lösa samhällets utmaningar och samtidigt stärka vår position som ledande aktör, säger Monica Normark.

Förstudien ska noggrant utreda förutsättningarna för att bygga en produktionsanläggning. Samarbetspartners, finansiering och lokalisering är frågor som ska beredas. Ett första steg är att Sekab i dagarna söker investeringsstöd från European Innovation Fund.
Förstudien ska vara klar hösten 2022.

Projektet kan följas på Sekabs webb.

Carl Kempes stipendium delas årligen ut till stipendiater vid Örnsköldsviks gymnasiums Naturprogram årskurs 3. Stipendiets syfte är att premiera studenter som särskilt utmärker sig inom kemiämnet genom särskild kunskap, drivkraft och engagemang samt naturvetenskaplig nyfikenhet och flit.

Kempe priset 2020 för web

Från vänster: Anna Edblad, vd Örnsköldsviks Industrigrupp AB, Amelie Josefsson, stipendiat, Carl Kempe, Gabriel Mory, stipendiat.

 Amelie Josefsson, Na3b

Amelie har under åren på Naturvetenskapsprogrammet studerat målmedvetet och visat mycket goda resultat. Hon är noggrann och strukturerad i sina naturvetenskapliga studier, både teoretiskt och praktiskt i laboratoriet. Genom naturvetenskaplig nyfikenhet och vetgirighet utvecklar hon resonemang och strategier för att lösa uppgifter och problem av naturvetenskaplig karaktär.

Gabriel Mory i Na3a

Gabriel har under hela sin gymnasietid visat prov på stor ambition och mycket goda kunskaper inom naturvetenskap såväl teoretiskt som laborativt. Även inom övriga ämnen har han mycket goda kunskaper. Gabriel har också visat att han är en väldigt god kamrat och har på ett föredömligt sätt hjälpt andra i klassen.

Den 1 juni anslöt Payam Ghiaci till RISE Processums bioteknikgrupp som seniorforskare. Payam är ursprungligen från Iran och har en mångsidig vetenskaplig bakgrund – Jag studerade till civilingenjör på universitetet, men efter ett år i kände jag att det inte var något jag ville göra resten av livet, så jag bytte till kemiteknik. Så småningom tog jag några valfria kurser i mikrobiologi också. Det var faktiskt första gången jag studerade bioteknik, säger Payam.

Payam flyttade till Sverige 2006 för att studera till magisterexamen och sedan en doktorsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Parallellt med sin doktorsexamen studerade Payam även samhällsvetenskap vid Göteborgs universitet – Det var en mycket unik upplevelse och jag är väldigt glad att jag valde att göra det. Programmet kallades ”Global Studies”. Den utsträckning vi är sammankopplade idag och hybriditeten i våra identiteter är helt utan motstycke historiskt sett. Att förstå detta som kärnan i vår tid, har varit till stor hjälp för mig i mina interaktioner både på arbetsplatsen och i livet i allmänhet. Många av de frågor som vi försöker lösa i vår forskning är globala utmaningar som vi alla möter tillsammans, och min bakgrund inom samhällsvetenskap är en resurs för mig också i det avseendet, menar Payam

Payam webbild svenska

 

Efter sin doktorsexamen gjorde Payam en postdoktor vid Göteborgs universitet och en andra postdoktor vid EMBL i Heidelberg Tyskland. Han har också tillbringat en sommar på Statoil Research Center i Trondheim Norge och gjort uppskalningsexperiment i Tarragona, Spanien. - Jag har flyttat ganska mycket och upplevt många olika kulturer, konstaterar Payam. Det var en tidigare kollega på Chalmers som gav honom tips om tjänsten i Processum och från början av juni bor Payam nu i Örnsköldsvik. Ett av hans fokusområden på Processum kommer att vara att etablera mer forskning inom molekylärbiologi. – Vi är väldigt glada att ha lyckats rekrytera Payam till bioteknikgruppen. Payam kommer bland annat bidra till uppbyggnaden av molekylärbiologiområdet inom vilket vi ser stora möjligheter i framtiden, säger Björn Alriksson, chef för bioteknikgruppen på Processum.

En annan intressant upplevelse som Payam lyfter är att han under sin doktorsexamen drev ett start-up-företag – Jag arbetade med Chalmers Ventures och flera andra innovationscentra i Göteborg och även i Heidelberg. Payam beskriver det som en mycket givande upplevelse som kommer att ge honom ytterligare förståelse för arbetet Processum gör i sitt innovationsstödjande arbete.

Payam hoppas också kunna dra nytta av nätverket av kontakter som han har byggt upp genom sina resor och studier för att skapa nya samarbeten och projekt. – Projekten på Processum är unika i den meningen att de är 100 % industriellt motiverade. Det är den största skillnaden från andra platser jag har varit på. Omfattningen av anläggningar vi har här är ganska unik också, skulle jag säga, och enligt vad jag har sett är de i världsklass, säger Payam.

På sin fritid spelar Payam gärna piano, men har ännu inte hittat något i Örnsköldsvik. Han är också mycket intresserad av poesi – Jag kommer ju från Iran och poesi finns i vårt blod, så att säga, säger Payam. Fotografi är ett annat intresse och att kombinera poesi med bilder skapar ytterligare en dimension menar Payam.

Vi önskar Payam varmt välkommen till Processum!


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.