I naturen tar det hundratusentals år att omvandla organiskt material till olja som sen kan bli till fordonsbränslen, kemikalier och material. Nu öppnar RISE en anläggning som kortar processen till 30 minuter.

Hemligheten bakom den snabba processen att framställa olja på så kort tid är värme och tryck, närmare bestämt 300 °C och 100 bar. Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som väckt nytt intresse i jakten på förnybara alternativ för ett fossilfritt samhälle. Processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material. På så sätt blir den särskilt intressant för att ta vara på stora mängder restströmmar från skogs- och jordbruksindustrin.

Den 14 januari invigdes en ny demonstrationsanläggning som kontinuerligt kan producera något som liknar fossilolja från exempelvis halm och sågspån här på RISE Processum. Anläggningen står i ett specialbyggt rum, designat för att genomföra reaktioner vid höga temperaturer och högt tryck på ett säkert sätt, och styrs från ett intilliggande rum.

Invigning HTL minimerad

RISE Processum har sedan länge arbetat med HTL-processen med labbutrustning. Tack vare EU-projektet AGROinLOG, ett samarbete med Lantmännen, blev det möjligt att etablera den kontinuerliga anläggningen i pilotskala som krävs för att ta fram tillräckliga mängder råolja som kan testas i olika uppgraderingsmetoder. I samband med invigningen hölls en workshop med företag och organisationer för att diskutera möjligheter.

– Vi behöver testa mer på olika material. Vår förhoppning är att uppnå den kvalitet som krävs för vidare användning som råvara för biodrivmedel, gröna kemikalier och material. HTL-processen skulle därmed kunna bli en viktig pusselbit för att öka lönsamheten i industrin samtidigt som den bidrar till en hållbarare värld, säger Tomas Gustafsson vid RISE Processum i Örnsköldsvik.

Tomas visar HTL minimerad

Redan idag körs ett flertal HTL-projekt hos RISE Processum. För AGROinLOG, som har som mål att tillverka andra generationens etanol från halm, innebär HTL-processen att man även kan ta tillvara på ligninet i råvaran.

För mer information:

Tomas Gustafsson, RISE Processum, 073-063 92 17, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer info om projektet Agroinlog: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-innovative-integr…

Mer info om HTL-anläggningen: https://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/2563-tryck-…

Under torsdagseftermiddagen den 10 oktober besöktes RISE Processum av vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, som tillsammans med kollegor inom vänsterpartiet var intresserade av att få veta mer om RISE Processum och att få diskutera frågor kring skogen och klimatet.

Eftermiddagen började med att Jonas Joelsson berättade om RISE verksamhet inom bioraffinaderiormådet och samarbetet mellan aktörerna i regionen. Det var en intresserad grupp som ställde många frågor.

”Hur kan man se till att man nyttjar råvaran på bästa sätt” var en av frågorna som Jonas Sjöstedt ställde.  

Förutom RISE Processum var även två av medlemsföretagen inom Processums intresseförening med under eftermiddagen. Mattias Vesterlund från Holmen berättade om hur de arbetar med att bruka skogen effektivt och hållbart. Ylwa Allvarsdotter från SEKAB berättade om deras verksamhet och redogjorde för förutsättningarna för svensk biodrivmedelsproduktion. ”Var finns bäst potential för inhemsk drivmedelsproduktion och vad krävs för att realisera potentialen?” var frågor av särskilt intresse för besökarna. Därefter visade Gunnar Westin vårt Showroom med exempel på produkter som vi jobbar med och dess användningsområden. De han även med en snabb rundvandring bland våra piloter. Det var en nöjd grupp som hastade vidare till nya möten under kvällen.

Magnus Hallberg avgår som vd för RISE Processum. Den 1 januari 2020 blir han chef för en nybildad avdelning där RISE samlar sin kompetens inom området bioraffinaderi och energi. RISE Processum blir en del av denna avdelning. För att fokusera på övrig verksamhet inom RISE inför den bredare satsningen väljer Magnus Hallberg att kliva av vd-rollen.

 Karin och Magnus web

Karin Johnson och Magnus Hallberg. Foto: Helena Näsström, RISE Processum

Tillförordnad vd för RISE Processum från 1 oktober till dess att ny vd är på plats blir Karin Johnson som idag är Forskningschef för RISE Processum.

 Karin Johnson disputerade i organisk kemi vid University of Southampton 2003 och har bland annat bakgrund som läkemedelskemist vid AstraZeneca innan hon kom till RISE Processum 2015.

Med kraftsamlingen av kompetenser som vi gör i den nya avdelningen kan vi skapa mer värde för våra kunder. RISE Processum blir en del av denna avdelning. Under senare år har RISE Processum alltmer tagit rollen som regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Jag är övertygad att denna position kommer att bestå under ledning av Karin Johnson, säger Marco Lucisano, ordförande i RISE Processum.

I samband med att Landsbygdsminister Jennie Nilsson reser till Örnsköldsvik för att presentera budgetpropositionen för 2020 och delta i Landsbygdskonferens Höga Kusten besökte hon även RISE Processum.

Det är en entusiastisk minister som kommer med sällskap av bland annat Per Nylén och Carolina Sondell politiker från Örnsköldsvikskommun. Magnus Hallberg VD på RISE Processum berättar om verksamheten, produkter som tagits fram samt våra utmaningar. Därefter tar Marco Lucicano på RISE vid och berättar om RISE bioekonomi division och Jerker Jäder berättar om SCAs pågående bioraffinaderisatsningar. Monica Normark från SEKAB berättar om bland annat deras CelluAPP teknologi.

Ministern är intresserad och insatt i ämnet. Hon ställer många frågor bland annat om vilken produkt som har störst betalningsförmåga och om investeringar.

Landsbygdsministern tycker att det som berättas bekräftar den bild hon har över svensk skogsindustri. ”Jag är väldigt exalterad över alla möjligheterna från skogen” säger landsbygdsministern."

Besöket av slutas med en rundtur i bioteknik pilotlabbet.

Med på bilden är: Carolina Sondell, Jerker Jäder, Monica Normark, Magnus Hallberg. Jennie Nilsson, Pär Nylén, Marco Lucicano samt Karin Johnson

BizMakers skogliga Accelerator (Forest Business Accelerator) är ett samarbete mellan SCA, IBM och Processum. Hit antas lovande företag från hela Sverige som vill skala upp sina skogliga innovationer och bidra till en mer hållbar framtid. En av deras gruppträffar var här hos oss på Processum.

Under dagen fick bolagen information om Processum från bland annat Gunnar Westin som berättade om våra kompetenser i processteknik inom kemi och bioteknik där vi är riktigt starka. Därefter fick även-MoRe Resarch och Maria Edblad berätta om verksamheten som inryms i samma lokaler som Processum. Adam Wikström från RISE SMF nod berättade om möjligheter för små och medelstora företag att hitta rätt expertis inom RISE.

Förutom information om våra kompetenser och möjligheter så fick deltagarna ett studiebesök bland piloterna som finns i lokalerna på siten. En komentar från deltagarna var från Eric Tjernberg från Biocompost ”Jag är imponerad över anläggningarna som Processum har.

Dagen avslutades med att acceleratorföretagen fick pitcha sitt företag och sedan sitta i Workshop med några av Processums medlemsföretag för att hitta samarbetsmöjligheter eller affärsmöjligheter.

”Jätteintressant dag. Jag ser massor med möjligheter. Jag uppskattar verkligen den öppna dialogen vi haft mellan bolagen.” säger Gun Blom-Lundgren från IBM

Årets uttagna företag är: Plantvation, Cinis Fertilizer, Biocompost, Prediktera och Calejo Industrial Intelligense

Läs mer om acceleratorn och årets företag på: https://www.bizmaker.se/forest/


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.