Tre studenter från Umeå universitets civilingenjörsprogram Bioresursteknik gör nu sina examensarbeten hos MoRe Research och RISE Processum i Örnsköldsvik. Exjobben omfattar bestämning av partikelstorlekar i bestrykningssmetar, utveckling av metod för att kvantifiera och karakterisera lignin med pyrolys-GCMS samt oxidation och membranfiltrering av processvatten från HTC.

Sedan många år finns ett nära samarbete mellan Umeå universitet och innovations- och forskningsklustret i Örnsköldsvik. Samarbetet sker i olika former, allt ifrån olika gemensamma forskningsprojekt till examensarbeten på uppdrag av RISE Processum och företag i området. Dessutom arbetar Professor Leif Jönsson från Umeå universitet en stor del av sin tid sedan länge i Örnsköldsvik.

Matilda Andersson, Agnes Åhl och Nathalie Söderlind går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.

– Uppgiften i mitt exjobb är att undersöka om bestrykningssmetar agglomererar mer eller mindre i de olika smetrecept som används för KM1 och KM2 på Iggesunds Bruk, säger Agnes Åhl. Uppdragsgivare är Iggesund Paperboard och MoRe Research. Jag kommer att undersöka om, och i så fall vilka, partikelstorlekar som agglomererat och som eventuellt kan orsaka repor i bestrykningsskiktet. Erfarenhetsmässigt har man sett att andelen mindre partiklar i smeten minskar över tid. Förutom litteraturstudier om smetarna kommer jag att i en sedigraf hos MoRe studera sedimenteringshastigheten som i sin tur ger information om partikelstorleken.

– Det vanligaste sättet att mäta lignin är att mäta Klasonlignin men metoden är ganska ospecifik. Det finns också mer specifika metoder för att karakterisera lignin med hjälp av pyrolys-GCMS och som är utvecklade för analys av vedråvara, berättar Matilda Andersson. Men eftersom lignin inte bara finns i ved utan även i annan bioråvara liksom exempelvis i avloppsvatten är uppgiften i mitt exjobb för MoRe Research att utveckla metoden så att den passar för fler typer av prover som innehåller lignin. Genom att utgå från en grundmetod för ved ska jag mäta och karakterisera ligninet i olika provtyper och på så vis kunna vidareutveckla metoden för pyrolys-GCMS.

– Processvattnet från en HTC-anläggning är i behov av behandling för att kunna återföras. Det är grumligt och innehåller oönskade molekyler av olika slag och storlek, säger Nathalie Söderlind. Mitt exjobb görs på uppdrag av RISE Processum och går ut på att ta reda på vad processvattnet från HTC-processen innehåller och hur det kan behandlas. Jag samarbetar med C-green, som har en HTC-pilot här, och jag ska göra mina försök med processvatten utvalt tillsammans med C-green enligt två spår, ett med våtoxidation och efterföljande membranfiltrering samt ett med bara membranfiltrering. Före och efter varje steg kommer molekylviktsfördelningen att bestämmas med HPLC-SEC analyser. Det är spännande och häftigt att göra ett exjobb med koppling till industrin.

– Vi har sedan flera år ett nära samarbete med både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet när det gäller exjobb, berättar Gunnar Westin, affärsutvecklare hos RISE Processum. Genom att erbjuda intressanta exjobb får studenterna goda möjligheter att dels tillämpa sina förvärvade kunskaper och dels få en försmak av det kommande arbetslivet. För oss som uppdragsgivare är det en möjlighet att få viktiga uppgifter gjorda så det är en win-win för alla, liksom för universiteten. Vi är en resurs för studenterna och vill vara en plattform för att möjliggöra deras kliv in i sin yrkesroll. Under åren har för övrigt ett antal examensarbetare anställts hos oss.

– Det är ovanligt att så många som tre studenter från samma utbildning gör exjobb knutna till MoRe och RISE Processum samtidigt, säger Robert Selling, avdelningschef Analysteknik hos MoRe Research. Vi ser flera fördelar med exjobb; vi kan lösa kundbehov, vidareutveckla analysmetoder som bättre passar för bioraffinaderi, öka vår egen kompetens liksom att vid behov hitta personal för anställning. I år gäller exjobben både att vidareutveckla en analysmetod och dels ett konkret kundbehov. Exjobb sprungna ur verkliga behov gör att studenterna känner att deras jobb är betydelsefulla samtidigt som vår verksamhet utvecklas. Det ska bli mycket spännande att få ta del av resultaten av de aktuella exjobben.

Kempestiftelserna stödjer metodutveckling inom bioraffinaderi i samarbete med universitet, institut och företag och finansierar därför exjobben om partikelstorlekar i bestrykningssmetar och vidareutveckling av metoden för ligninanalys med pyrolys-GCMS.

Bildtext: Matilda Andersson, Nathalie Söderlind och Agnes Åhl går alla sista året på Bioresursteknik och gör sina examensarbeten helt eller delvis i Örnsköldsvik.

Vår tidigare vd Magnus Hallberg är nominerad till priset Årets utvecklingssatsning i Örnsköldsvik.

Motiveringen lyder:

"Magnus gör med sitt engagemang och driv en värdefull insats för att utveckla Örnsköldsvik som en nod för bioekonomin nationellt. Hans arbete för etableringen av RISE i Örnsköldsvik är en viktig milstolpe i den utvecklingen."

Här kan du läsa mer om priset och rösta på din favorit

Årets utvecklingssatsning minimerad

ÅRETS UTVECKLINGSSATSNING I ÖRNSKÖLDSVIK

Det är alltid roligt när vi får förfrågningar från regeringsrepresentanter som vill veta mer om vår verksamhet. Den här gången var det delar av Jordbruksutskottet som önskade veta mer om biobränsle och fiskfoder framtagna av skoglig råvara. Med på besöket var Per Nyhlén, Markus Selin, Marlene Burwick, Hanna Westerén och Malin Larsson. Vår tf. VD Karin Johnson berättade om vår verksamhet och våra gruppchefer inom kemi och bioteknik förklarade hur vi jobbar i våra olika projekt och möjligheter i vår verksamhet. Besöket avslutades med en rundvandring bland piloterna. Där det ibland kan lukta lite speciellt.

Som svar på frågan luktar det? Svarar Markus Selin, jordbruksutskottet. ”Ja, ganska mycket framtid, möjliga exportframgångar, svenska arbetstillfällen, klimatlösningar och pengar”

Jordbruksutskottet minimerad

I naturen tar det hundratusentals år att omvandla organiskt material till olja som sen kan bli till fordonsbränslen, kemikalier och material. Nu öppnar RISE en anläggning som kortar processen till 30 minuter.

Hemligheten bakom den snabba processen att framställa olja på så kort tid är värme och tryck, närmare bestämt 300 °C och 100 bar. Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som väckt nytt intresse i jakten på förnybara alternativ för ett fossilfritt samhälle. Processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material. På så sätt blir den särskilt intressant för att ta vara på stora mängder restströmmar från skogs- och jordbruksindustrin.

Den 14 januari invigdes en ny demonstrationsanläggning som kontinuerligt kan producera något som liknar fossilolja från exempelvis halm och sågspån här på RISE Processum. Anläggningen står i ett specialbyggt rum, designat för att genomföra reaktioner vid höga temperaturer och högt tryck på ett säkert sätt, och styrs från ett intilliggande rum.

Invigning HTL minimerad

RISE Processum har sedan länge arbetat med HTL-processen med labbutrustning. Tack vare EU-projektet AGROinLOG, ett samarbete med Lantmännen, blev det möjligt att etablera den kontinuerliga anläggningen i pilotskala som krävs för att ta fram tillräckliga mängder råolja som kan testas i olika uppgraderingsmetoder. I samband med invigningen hölls en workshop med företag och organisationer för att diskutera möjligheter.

– Vi behöver testa mer på olika material. Vår förhoppning är att uppnå den kvalitet som krävs för vidare användning som råvara för biodrivmedel, gröna kemikalier och material. HTL-processen skulle därmed kunna bli en viktig pusselbit för att öka lönsamheten i industrin samtidigt som den bidrar till en hållbarare värld, säger Tomas Gustafsson vid RISE Processum i Örnsköldsvik.

Tomas visar HTL minimerad

Redan idag körs ett flertal HTL-projekt hos RISE Processum. För AGROinLOG, som har som mål att tillverka andra generationens etanol från halm, innebär HTL-processen att man även kan ta tillvara på ligninet i råvaran.

För mer information:

Tomas Gustafsson, RISE Processum, 073-063 92 17, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer info om projektet Agroinlog: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-innovative-integr…

Mer info om HTL-anläggningen: https://www.processum.se/sv/spprocessum/media/nyhetsarkivet/2563-tryck-…

Under torsdagseftermiddagen den 10 oktober besöktes RISE Processum av vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, som tillsammans med kollegor inom vänsterpartiet var intresserade av att få veta mer om RISE Processum och att få diskutera frågor kring skogen och klimatet.

Eftermiddagen började med att Jonas Joelsson berättade om RISE verksamhet inom bioraffinaderiormådet och samarbetet mellan aktörerna i regionen. Det var en intresserad grupp som ställde många frågor.

”Hur kan man se till att man nyttjar råvaran på bästa sätt” var en av frågorna som Jonas Sjöstedt ställde.  

Förutom RISE Processum var även två av medlemsföretagen inom Processums intresseförening med under eftermiddagen. Mattias Vesterlund från Holmen berättade om hur de arbetar med att bruka skogen effektivt och hållbart. Ylwa Allvarsdotter från SEKAB berättade om deras verksamhet och redogjorde för förutsättningarna för svensk biodrivmedelsproduktion. ”Var finns bäst potential för inhemsk drivmedelsproduktion och vad krävs för att realisera potentialen?” var frågor av särskilt intresse för besökarna. Därefter visade Gunnar Westin vårt Showroom med exempel på produkter som vi jobbar med och dess användningsområden. De han även med en snabb rundvandring bland våra piloter. Det var en nöjd grupp som hastade vidare till nya möten under kvällen.


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.