FoU rÃdet webb

Sista dag att lämna in förslag till FoU-samarbeten för beslut vid nästa FoU-råd är 18:e maj 2021.  

Viktig information om förutsättningarna för samarbetsaktiviteter inom ramen för FoU-rådet hittar du nedan.

FoU-rådet har till uppgift att främja nya idéer till produkter och processer inom bioraffinaderiområdet. Genom FoU-rådet kan såväl medlemmar i Processums Intresseförening som andra företag och organisationer få stöttning för att genomföra intressanta FoU-aktiviteter tillsammans med Processum.

Processum söker ständigt efter nya uppslag. Ta gärna kontakt med vår personal för att diskutera idéer och för rådgivning avseende om er idé passar inom FoU-rådet eller om vi kan hjälpa er vidare på något annat sätt.

Förslagen till FoU-rådet kan vara av varierande karaktär, från kompletta projektförslag som kan utvärderas och beslutas omgående, till idéer i ett tidigt skede där feed-back önskas angående potential och upplägg.

Medlemmarna i FoU-rådet utses av Processums styrelse och utgörs av representanter från regionens industri och samverkande akademi samt Processums VD. Rådet sammanträder ungefär fyra gånger per år.


Vi uppmanar till kontakt för rådgivning och diskussion med RISE Processums personal i god tid i arbetet med förslag till FoU-aktiviteter. Tänk på att vara noggranna med formalia för att undvika att spilla tid på onödiga återremisser!

Mallar och instruktioner för hur ni beskriver och lämnar in förslag finns här:

FoU-rådets bedömningskriterier

Villkor för godkända FoU-rådsprojekt/Aktiviteter

Vägledning för förslagsmall till FoU-rådet

Mall för beskrivning av förslag till FoU-rådet (inkl. budgetmall) 

Budgetmall Excel (OBS! inkluderas efter ifyllnad i wordmallen ovan)

Mall för slutrapport

Patentpolicy

Logorimpa web FoU rådet


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.