FoU rÃdet webb

Nästa beslutsmöte för RISE Processums FoU-råd blir under senare delen av hösten. Vi återkommer med information.  

Ni som är ivriga att komma igång med nya intressanta bioraffinaderiaktiviteter är som alltid varmt välkomna att kontakta någon av oss på Processum för att diskutera hur vi kan hjälpa er vidare, genom samarbetsprojekt inom ramarna för FoU-rådet eller på andra sätt.

Samarbetsprojekt inom ramen för FoU-rådet
FoU-rådet har till uppgift att främja nya idéer till produkter och processer inom bioraffinaderiområdet. Genom FoU-rådet kan såväl medlemmar i Processums Intresseförening som andra företag och organisationer få stöttning för att genomföra intressanta projektidéer.

Processum söker ständigt efter nya förslag till FoU-aktiviteter. Ta gärna kontakt med vår personal för att diskutera idéer och för rådgivning avseende om ert projektförslag passar inom FoU-rådet eller om vi kan hjälpa er vidare på något annat sätt. Kontaktinformation hittar du här. Uppdaterad information ang. FoU-rådet kommer inom kort att finnas nedan.

Förslagen till FoU-rådet kan vara av varierande karaktär, från kompletta projektförslag som kan utvärderas och beslutas omgående, till idéer i ett tidigt skede där feed-back önskas angående potential och projektutformning.

Medlemmarna i FoU-rådet utses av Processums styrelse, liksom rådets ordförande. I FoU-rådet ingår representanter för medlemsföretagen, samverkande akademi samt Processums VD. Rådet sammanträder ungefär fyra gånger per år.


Vi uppmanar starkt till kontakt för rådgivning och diskussion med RISE Processums personal i god tid i samband med arbetet med era projektförslag och tänk på att vara noggranna med formalia för att undvika att spilla tid på onödiga återremisser.

 

Mallar och instruktioner till projektförslag

Bedömningskriterier

Projektvillkor

Mall för projektförslag

Mall för slutrapport

Patentpolicy


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.