FoU rÃdet webb

Nästa beslutsmöte för RISE Processums FoU-råd blir under senare delen av hösten. Vi återkommer med deadline för inlämnande av projektförslag.

Se gärna till att redan nu formulera era idéer till intressanta samarbetsprojekt inom bioraffinaderiområdet och ta gärna en dialog med oss på Processum i samband med det.

Projektförslag skickas till:
Liselotte Uhlir: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Samarbetsprojekt inom ramen för FoU-rådet

FoU-rådet har till uppgift att främja nya idéer till produkter och processer inom bioraffinaderiområdet. Hos FoU-rådet kan såväl medlemmar i Processums Intresseförening som andra företag och organisationer få stöttning för att genomföra intressanta projektidéer.

Vi söker ständigt efter nya förslag till FoU-projekt. Ta gärna kontakt med någon av våra utvecklingsingenjörer om du behöver hjälp att komma igång med ditt projektförslag till FoU-rådet. Kontaktinformation hittar du här. Instruktioner och goda råd finns även i länkarna nedan.

Förslagen kan vara av varierande karaktär, från kompletta projektförslag som kan utvärderas och beslutas omgående, till idéer i ett tidigt skede där feed-back önskas från FoU-rådet angående potential och projektutformning.

Medlemmarna i FoU-rådet utses av Processums styrelse, liksom rådets ordförande. I FoU-rådet ingår två representanter för medlemsföretagen, två representanter från Umeå universitet samt Processums VD. Rådet sammanträder ungefär fyra gånger per år.


Vi uppmanar starkt till kontakt för rådgivning och diskussion med RISE Processums personal i god tid i samband med arbetet med era projektförslag och tänk på att vara noggranna med formalia för att undvika att spilla tid på onödiga återremisser.

 

Mallar och instruktioner till projektförslag

Instruktioner för projektförslag

Utvärderingskriterier

Slutrapportsmall

Budgetmall

Patentpolicy


RISE Processum AB
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.