Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter 
Namn Område Startdatum Slutdatum
4P00060-17 PED- Virtual sensor for online measurement of dry contents in continuous drying processes Smarta Processer, Energi, Smart Processes, Energy 2015-10 2016-03
5080 Study of gas flow in torrefaction reactor Smarta Processer, Energi 2012-12 2015-01

RISE Processum AB
Box 70, SE-891 22
Örnsköldsvik
Phone: +46 10-516 67 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.