4P00060-17 PED- Virtuell sensor för on-line mätning av presstorrhalt i kontinuerliga torkprocesser

The goal is to develop and verify a virtual sensor for online measurement of dry contents in a continuous drying process.
Ett virtuellt instrument har utvecklats och utvärderats baserat på processdata från SCA Munksund. Resultaten visar på värden väl överensstämmande med förväntade nivåer. Historiska data från två skilda perioder visar på god repeterbarhet. Noggrannheten ligger på förväntad nivå. Responstiden är längre än planerat men fullt tillräcklig för de processförlopp som identifierats som mest intressanta.
Astrom & Associates Ltd PulpEye AB Metsä Board Husum SCA Munksund
LIselotte Uhlir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2015-10
2016-03
Smarta Processer, Energi


RISE Processum AB
Box 70, SE-891 22
Örnsköldsvik
Phone: +46 10-516 67 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.