4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper

Projektet har som mål att ta fram en robust och driftssäker teknik som möjliggör karakterisering av fibrers styrkeegenskaper online.

Projektet avsåg att undersöka olika tekniker för mekanisk bearbetning av pappersmassa i syfte att få respons på styrkeutvecklingen i massan. Vi har jämfört och testat några olika metoder och kommit fram till att en konventionell malningsteknik är mest lämplig. En mängd olika massor har studerats i projektet och analyserats på lab och med PulpEye. Resultaten visar på bra korrelation med den traditionella PFI-labmalningen och responsen på fiberdata vid bearbetning stämmer väl med överens med förväntningarna. Prediktion av styrkedata visar på mycket höga förklaringsgrader. Vi ser en stor potential att gå vidare mot en online-applikation för bearbetning, analys och styrkeprediktering i realtid.

PulpEye AB SCA Graphic Sundsvall AB
Liselotte Uhlir
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2015-12
2016-09
Smarta Processer


RISE Processum AB
Box 70, SE-891 22
Örnsköldsvik
Phone: +46 10-516 67 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.