4P00060-25 Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserande bädd

Projektet syftar till att undersöka vilken potential aska från samförbränning med bioslam har för fosforåterföring

Resultaten visade att den typ av bioslam som användes gav upphov till ett för högt förhållande mellan kalcium och fosfor (Ca/P) i askan, vilket kan leda till att fosforen återfinns i svårlösliga fosfater. Mängden fina partiklar samt mängden klorider i rökgaserna minskade då inblandningen av bioslam ökades.

Länk till slutrapport.

Umeå universitet Luleå tekniska universitet SCA Obbola Holmen New Business Development
Gunnar Westin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2015-12
2016-08
Energi, Produkter ur sidoströmmar


RISE Processum AB
Box 70, SE-891 22
Örnsköldsvik
Phone: +46 10-516 67 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.