AkzoNobel logo stacked RGB   NYwww.akzonobel.com

AkzoNobel i Örnsköldsvik ingår i AkzoNobel Cellulosic Specialities och är en del av affärsområdet Speciality Chemicals. I Örnsköldsvik tillverkas cellulosaderivat som säljs under varumärket BERMCOLL och används som tillsatsmedel i vattenbaserade färger samt i produkter för byggnadsindustrin.


RISE Processum AB
Box 70, SE-891 22
Örnsköldsvik
Phone: +46 10-516 67 50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.