Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter  Sida 1 av 4    Visa  of 69
Namn Område Påbörjat Avslutat
4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper Smarta Processer 2015-12 2016-09
4P00060-17 PED- Virtuell sensor för on-line mätning av presstorrhalt i kontinuerliga torkprocesser Smarta Processer, Energi 2015-10 2016-03
4P00060-09 Hydrothermal treatment of industrial solid wastes under subcritical conditions Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-09 2015-04
4P00060-21 Flislakning 2.0 Smarta Processer 2014-08 Pågående
4P00060-06 Småskalig förgasningsbaserad drivmedelstillverkning Smarta Processer, Energi 2014-06 2015-06
4P00001-18 Inverkan av förbehandling av lignin från etanoltillverkning för framställning av skivor Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-05 2015-06
4P00004-05 Värdekedja Cellulosabaserad biopolyeten Smarta Processer, Industriell bioteknik 2014-05 2015-06
4P00011-05 Evaluation of new pretreatment method for production of fermentation products from wood Smarta Processer 2014-03 Pågående
5122 Optimized aggregation for increased dewatering and reduced pressure loss during fibrous biomass conversion Smarta Processer, Energi 2013-11 Pågår
5121 CMF Production from Cellulose Smarta Processer, Gröna kemikalier 2013-11 Pågår
5123 Flishuggning i pilotskala Smarta Processer, Råvaror, Energi 2013-11 Pågår
5080 Studie av gasströmmar i torrefieringsreaktor Smarta Processer, Energi 2012-12 2015-01
5078 Behandling av avloppsvatten för eliminering av COD och mikroorganismer Smarta Processer 2012-10 2013-04
5004 Cymen Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2012-10 2013-11
5075 Förstudie om system för minskning av SO2-utsläpp från fartyg Smarta Processer, Energi 2012-09 2013-12
5068 Optimering av reduktionsgrad gasproduktion i Domsjös biorening Smarta Processer, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-06 2013-03
5058 Energieffektiv avfuktning av biobränsle Smarta Processer, Energi 2012-03 2012-11-23
5065 Karakterisering och optimering av fastbränsle från cellulosabaserad etanolproduktion Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2012-11
5067 Förbättrad styrning av bioreningen inom Domsjös industriområde, DP1 - Kapacitetsutredning av hela anläggningen Smarta Processer, Råvaror 2012-03 2012-08
5062 Cellugas Smarta Processer, Råvaror, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2012-12

sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.