Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter  Sida 1 av 3    Visa  of 47
Namn Område Påbörjat Avslutat
4P00060-25 Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserande bädd Energi, Produkter ur sidoströmmar 2015-12 2016-08
4P00060-09 Hydrothermal treatment of industrial solid wastes under subcritical conditions Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-09 2015-04
4P00004-04 Efterbehandling av gråbergsdeponi med morän/grönlutslamblandning i tätskikt Produkter ur sidoströmmar 2014-06 Pågående
4P00004-03 Single cell protein från skogsråvara Produkter ur sidoströmmar, Industriell bioteknik 2014-05 2015-12
4P00001-18 Inverkan av förbehandling av lignin från etanoltillverkning för framställning av skivor Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-05 2015-06
4P00001-17 Inblandning av GLS vid tillverkning av tätskikt för efterbehandling av gruvavfall Produkter ur sidoströmmar 2014-04 Pågående
4P00001-19 Naturligt och miljövänligt garvmedel Produkter ur sidoströmmar 2014-04 2015-09
4P00003-17 Convective drying of biosludge with the tornado technique Energi, Produkter ur sidoströmmar 2014-02 2014-10
5105 Återbruk av pappersindustrins restprodukter vid efterbehandling av gruvavfall Produkter ur sidoströmmar 2013-08 2014-06
5102 Torkning och fraktionering av fiberslam med tornadoteknik Energi, Produkter ur sidoströmmar 2013-06 2014-01
5082 Fiberströ: Avvattning med pressteknik SUVE Produkter ur sidoströmmar 2012-11 2014-02
5004 Cymen Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2012-10 2013-11
5073 Ny teknik för produktion av el från värme Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-08 2012-12
5068 Optimering av reduktionsgrad gasproduktion i Domsjös biorening Smarta Processer, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-06 2013-03
5057 Neutralisering av sura gruvavfallsdeponier med grönlutslam Produkter ur sidoströmmar 2012-05 2013-12
5063 Algae production Produkter ur sidoströmmar, Industriell bioteknik 2012-05 2012-12
5061 Potential för användning av grönlutsslam för efterbehandling av gruvavfall Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2013-08
5065 Karakterisering och optimering av fastbränsle från cellulosabaserad etanolproduktion Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2012-11
5062 Cellugas Smarta Processer, Råvaror, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2012-12
5048 Restströmmar för biogasproduktion Energi, Produkter ur sidoströmmar 2011-12 2012-12

sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.