Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter  Sida 1 av 2    Visa  of 28
Namn Område Påbörjat Avslutat
4P00001-23 PuGöG - ökade mervärden i framtidens bioraffinaderi med purfärsk gröngrot Råvaror, Gröna kemikalier 2014-06 2015-09
4P00003-16 Utvinning av lignin ur svartlut med membranteknik Gröna kemikalier 2014-02 Pågående
5121 CMF Production from Cellulose Smarta Processer, Gröna kemikalier 2013-11 Pågår
5083 Solvolysis of Kraft Lignin Gröna kemikalier 2013-01 Pågår
5081 Cellulose reinforced ABS-plastic Gröna kemikalier, Material 2012-11 Pågår
5004 Cymen Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2012-10 2013-11
5076 Examensarbete: Betulinderivatisering Gröna kemikalier 2012-09 2013-03
5069 Funktionalisering av cellulosa i CO2 Gröna kemikalier 2012-06 Pågår
5056 Förstudie: Etanolplattform Gröna kemikalier 2012-02 2013-04
5054 Förstudie: Syntes av betulinderivat lämpliga för polymerisering Gröna kemikalier 2012-02 2012-12
PuGG En förstudie Råvaror, Gröna kemikalier 2012 2013-01
5042 Maximalt värdeskapande från hemicellulosa Smarta Processer, Gröna kemikalier 2011-09 2012-06
5040 Styrkehöjare för papper Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2011-08 2012-05
5011 Functionalized biofibres Gröna kemikalier 2011-03 2012-03
79 Användning av extraktivämnen Smarta Processer, Gröna kemikalier 2010 Pågår
4064 Cymene ur terpentin Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2009-11 2012-05
4076 Utlösning lignin Smarta Processer, Gröna kemikalier 2009-11 2012-08
4067 Förstudie extraktivämnen Smarta Processer, Gröna kemikalier 2009-10 2012-02
4063 Koldioxidextrahering av olika procesströmmar Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar, Gröna kemikalier 2009-05 2011-02
4060 Bärnstenssyra Gröna kemikalier 2009-03 Pågår

sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.