Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter  Sida 1 av 2    Visa  of 35
Namn Område Påbörjat Avslutat
4P00060-25 Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserande bädd Energi, Produkter ur sidoströmmar 2015-12 2016-08
4P00060-17 PED- Virtual sensor for online measurement of dry contents in continuous drying processes Smarta Processer, Energi, Smart Processes, Energy 2015-10 2016-03
4P00060-17 PED- Virtuell sensor för on-line mätning av presstorrhalt i kontinuerliga torkprocesser Smarta Processer, Energi 2015-10 2016-03
4P00060-06 Småskalig förgasningsbaserad drivmedelstillverkning Smarta Processer, Energi 2014-06 2015-06
4P00003-18 Kostnader och kvalitet vid produktion av grövre flisfraktioner Råvaror, Energi 2014-05 2015-03
4P00001-15 Utveckling av metod för bestämning av fuktupptagningskarakteristik för torrefierad biomassa Energi 2014-02 Pågående
4P00003-17 Convective drying of biosludge with the tornado technique Energi, Produkter ur sidoströmmar 2014-02 2014-10
5122 Optimized aggregation for increased dewatering and reduced pressure loss during fibrous biomass conversion Smarta Processer, Energi 2013-11 Pågår
5123 Flishuggning i pilotskala Smarta Processer, Råvaror, Energi 2013-11 Pågår
5102 Torkning och fraktionering av fiberslam med tornadoteknik Energi, Produkter ur sidoströmmar 2013-06 2014-01
5080 Studie av gasströmmar i torrefieringsreaktor Smarta Processer, Energi 2012-12 2015-01
5080 Study of gas flow in torrefaction reactor Smarta Processer, Energi 2012-12 2015-01
5075 Förstudie om system för minskning av SO2-utsläpp från fartyg Smarta Processer, Energi 2012-09 2013-12
5073 Ny teknik för produktion av el från värme Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-08 2012-12
5068 Optimering av reduktionsgrad gasproduktion i Domsjös biorening Smarta Processer, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-06 2013-03
5058 Energieffektiv avfuktning av biobränsle Smarta Processer, Energi 2012-03 2012-11-23
5062 Cellugas Smarta Processer, Råvaror, Energi, Produkter ur sidoströmmar 2012-03 2012-12
5055 Förbättrat nyttjande av spill- och sekundärvärme Energi 2012-01 2012-10
5045 Fiber och energigrödor som råvara… Energi 2011-12 2012-11
5048 Restströmmar för biogasproduktion Energi, Produkter ur sidoströmmar 2011-12 2012-12

sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.