Projektlista

Inom Processum pågår ständigt många projekt vilka samtliga är delar i den bioraffinaderiutveckling som sker inom klustret. I listan nedan kan information sökas om våra pågående liksom avslutade projekt. Undantagna är projekt vilka är föremål för patentansökan.

Filter  Sida 1 av 8    Visa  of 159
Namn Område Påbörjat Avslutat
4P00060-27 Mushroom packageing (Myce-pot) Industrial Biotechnology 2016-01 Ongoing
4P00060-24 Robust enpunktsmalning för on-line utvärdering av sulfatmassafibrers styrkeegenskaper Smarta Processer 2015-12 2016-09
4P00060-25 Samförbränning av bioslam från massaindustrin i bubblande fluidiserande bädd Energi, Produkter ur sidoströmmar 2015-12 2016-08
4P00060-17 PED- Virtuell sensor för on-line mätning av presstorrhalt i kontinuerliga torkprocesser Smarta Processer, Energi 2015-10 2016-03
4P00060-16 Efterfrågan, kundkrav och kundnytta av textil från svensk skog Material 2015-08 2016-04
4P00060-14 Autotrophic and heterotrophic algae cultivation in industrial waste streams Raw Materials, Industrial Biotechnology 2014-12 2016-08
4P00060-09 Hydrothermal treatment of industrial solid wastes under subcritical conditions Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-09 2015-04
4P00060-21 Flislakning 2.0 Smarta Processer 2014-08 Pågående
4P00004-04 Efterbehandling av gråbergsdeponi med morän/grönlutslamblandning i tätskikt Produkter ur sidoströmmar 2014-06 Pågående
4P00060-06 Småskalig förgasningsbaserad drivmedelstillverkning Smarta Processer, Energi 2014-06 2015-06
4P00001-23 PuGöG - ökade mervärden i framtidens bioraffinaderi med purfärsk gröngrot Råvaror, Gröna kemikalier 2014-06 2015-09
4P00003-18 Kostnader och kvalitet vid produktion av grövre flisfraktioner Råvaror, Energi 2014-05 2015-03
4P00004-03 Single cell protein från skogsråvara Produkter ur sidoströmmar, Industriell bioteknik 2014-05 2015-12
4P00001-18 Inverkan av förbehandling av lignin från etanoltillverkning för framställning av skivor Smarta Processer, Produkter ur sidoströmmar 2014-05 2015-06
4P00004-05 Värdekedja Cellulosabaserad biopolyeten Smarta Processer, Industriell bioteknik 2014-05 2015-06
4P00001-17 Inblandning av GLS vid tillverkning av tätskikt för efterbehandling av gruvavfall Produkter ur sidoströmmar 2014-04 Pågående
4P00001-19 Naturligt och miljövänligt garvmedel Produkter ur sidoströmmar 2014-04 2015-09
4P00060-11 Production of Na-Cellulose Raw Materials, Industrial Biotechnology, Green Chemicals 2014-04 Ongoing
4P00011-05 Evaluation of new pretreatment method for production of fermentation products from wood Smarta Processer 2014-03 Pågående
4P00001-15 Utveckling av metod för bestämning av fuktupptagningskarakteristik för torrefierad biomassa Energi 2014-02 Pågående

sp

Processum
Box 70, 891 22 Örnsköldsvik
Tel: 010-516 67 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.